Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

Gazi Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı

17 Şubat 2017
Gazi Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı
       

Sürece Yönelik Takvim:

1. 15-19 Şubat 2017 şartların ilanı

2. 20-21 Şubat 2017 İlgili Enstitü’ye yapılacak başvurular

3. 24 Şubat 2017 / Saat 10.00’da ilgili Enstitü’de sınavın yapılması

Kontenjanlar

ENSTİTÜ ALAN ADI KONTENJAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı 5
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim 10
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afrika Çalışmaları 5
Uzakdoğu Çalışmaları 5
İdare Hukuku 5
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yeni 3B Eklemeli Üretim 14
Savunma Sistemleri Entegrasyonu 14

 

Burs Miktarı, Süresi ve Ödemeler:

(1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %30 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

Burs miktarı: Aylık 1550 TL. Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır.

(2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.

(3) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulu’nda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.

(4) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.

(5) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.

(6) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben oniki ay süre ile burs ödenir.

(7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(8) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki  (Mevlana,  Farabi,  Erasmus+vb)  programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır

PROGRAMA AİT ÖZEL ŞARTLAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Afrika Çalışmaları Doktora Programı

Uzakdoğu Çalışmaları Doktora Programı

İdare Hukuku Doktora Programı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yeni 3B Eklemeli Üretimi Doktora Programı

Savunma Sistemleri Entegrasyonu Doktora Programı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI

Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı

       

BENZER HABERLER