Akademik Personel | 19 Haziran 2021, Cumartesi

Galatasaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

14 Mayıs 2017
Galatasaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36    34349 Ortaköy/İSTANBUL

 

ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
HUKUK FAKÜLTESİ
Anayasa Hukuku Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Ticaret Hukuku Doçent 1 1 Alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Doktora ve Doçentliğini Matematik alanında yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Araştırma Yöntemleri Profesör 1 1 Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim alanlarında eserleri bulunmak ve saha araştırması yapmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Halkla İlişkiler Profesör 1 1 Halkla İlişkiler ve Kriz İletişimi alanlarında eserleri bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
İletişim Bilimleri Profesör 1 1 İletişim Bilimleri ve Göç Çalışmaları alanlarında uluslararası yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
İletişim Bilimleri Profesör 1 1 İletişim Bilimleri ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanlarında uluslararası yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
İletişim Bilimleri Doçent 1 1 İletişim Bilimleri ve Mikro Kamusal alanlar konusunda yayınları bulunmak.
MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak; Kablosuz Ağlar konusunda eserleri bulunmak.
Bilgisayar Yazılımı Doçent 1 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak; Mobil Veri Analizi konusunda eserleri bulunmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Muhasebe ve Finans alanında Doçent unvanına sahip olmak; Finansal Tahmin ve Modelleme, Uluslararası Finans ve Finansal Piyasalar ve Kurumlar konularında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Uluslararası İlişkiler Doçent 2 1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak;  Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak; Avrupa Birliği ve Uluslararası Politik İktisat konularında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler