Akademik Personel | 19 Temmuz 2019, Cuma

Galatasaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

30 Ekim 2018
Galatasaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetme!iği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğf’nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek ilgili, Fakülte Dekanlıklarına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Rk 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36,34349 Ortaköy/İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Medeni Hukuk Doçent 1 1 Alanında doktora yapmış olmak ve Doçent unvanına sahip olmak.
Ticaret Hukuku Doçent 1 1 Alanında doktora yapmış olmak ve Doçent unvanına sahip olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANADİLİM DAL. KADRO UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Yöneylem Araştırması Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANADİLİM DAL. AÇIKLAMA
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 Pazarlama bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak; Tüketici Davranışı ve Tüketici Psikolojisi alanlarında bilimsel yayınları bulunmak.
Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Yönetim ve Organizasyon bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak; İnsan Kaynakları Yönetimi alanında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Yönetim Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Siyaset Bilimi ve/veya Kamu Yönetimi alanlarında doktora yapmış olmak; yönetim bilimleri, yerel yönetimler, kamu yönetimi, merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak; Orta Doğu, Sahraaltı Afrika ve Uluslararası Politika konularında çalışmalar yapmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANADİLİM DALI KADRO UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Sistematik Felsefe ve Mantık Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Felsefe alanında doktora yapmış olmak; Çağdaş Felsefe alanında çalışma yapmış olmak.
Fransız Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Fransız Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış olmak; alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Uygulamalı Matematik Doçent 3 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

ANADİLİM DALI KADRO UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Halkla İlişkiler Doçent 1 I Halkla İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak; kamu diplomasisi ve kurumsal sürdürülebilirlik iletişimi alanında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER