Akademik Personel | 23 Nisan 2019, Salı

Galatasaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

11 Mayıs 2018
Galatasaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin aşağıda unvanları gösterilen kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36   34349 Ortaköy/İSTANBUL

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Milletlerarası Özel Hukuk Doçent 1 1 Alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak.
Anayasa Hukuku Doçent 1 1 Alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak.
İdare Hukuku Doçent 1 1 Alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak.

 

İlan olunur.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER