Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Galatasaray Üniversitesi 6 Akademik Personel Alımı Yapacak

28 Haziran 2019
Galatasaray Üniversitesi 6 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Galatasaray Üniversitesi çeşitli alanlarda 6 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

HUKUK FAKÜLTESİ    
ANABİLİM DALIKADRO
UNVANI
ADEDİDERECESİAÇIKLAMA
Ceza ve Ceza Muhakemesi HukukuProfesör11Alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Milletlerarası HukukDoçent11Alanında doktora yapmış olmak ve Doçent
unvanına sahip olmak.
Genel Kamu HukukuDoçent11Alanında doktora yapmış olmak ve Doçent
unvanına sahip olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO
UNVANI
ADEDİDERECESİAÇIKLAMA
Siyasi TarihDoçent11Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak ve Doçent unvanına sahip olmak; Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Tarihi alanlarında ders vermiş olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders
verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO
UNVANI
ADEDİDERECESİAÇIKLAMA
TopolojiDoktor
Öğretim Üyesi
13Bilimsel araştırma yapabilecek ve ders
verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO
UNVANI
ADEDİDERECESİAÇIKLAMA
SinemaDoktor Öğretim Üyesi13Sinema alanında doktora yapmış olmak; Sinema alanında ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek
düzeyde Fransızca bilmek.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

ADRES: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İSTANBUL

       

Kolay Hobiler