Akademik Personel | 25 Kasım 2020, Çarşamba

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

10 Haziran 2014
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

4 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür (25.06.2014’e kadar). Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI YRD. DOÇ. AÇIKLAMALAR
BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET DRC. ADET
Fen Fakültesi Nükleer Fizik 1-1 Uzaysal ve zamansal analiz konularında çalışmalar yapmış olmak.
Anorganik Kimya 1-1 Ftalosiyaninler konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi 1-1 Kardiyak Cerrahide İmmünolojik ve İnflamatuar cevaplar konularında çalışmaları olmak.
Kardiyoloji 3-1 Düşük Dansiteli Lipoprotein Reseptörleri ve ErektilDisfonksiyonları konularında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM 3 1
       

Kolay Hobiler