Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Mart 2016
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ilkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların, wwwfırat edu tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde,ozgeçmışlerını,doçentlık başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğıtım-oğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını,üniversite veya ilen Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, wwwfırat edu tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

5- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır. 6- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gundur Suresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
ÜNVANI=====>> PROFESÖR DOÇENT YRD.D0Ç. AÇIKLAMALAR
BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC.ADET DRC.ADET DRC.ADET
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 1-1 Türkçe eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1-1 Uygulamalı işletmecilik konusunda çalışmaları olmak.
Siyaset ve Sosyal Bilimler 1-1 Siyaset sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmetler Bölümü 1-1 Kadınlar ve yeni yaşam biçimleri konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Planlaması ve Verimliliği 1-1 Enerji sistemlerinde koruma ve güneş pilleri konularında çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Pataloji 1-1 Sitopatoloji alanında deneyimli olmak.
Nükleer Tıp 1-1 Nükleer tıp alanında doçent olmak.
1-1 Nükleer tıp uzmanı olmak iyonize radyasyonun farklı vücut dokuları üzerine
etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Farmakoloji 1-1 Tıbbi Farmakolqide uzmanlık yapmış olmak. Kalp-damar farmakolojisi üzerite çalışmaları olmak.
Veterner Fakültesi Zootekni 1-1
Sivil Havacılık YO Uçak Gövde-Motor Bölümü 1-1 Motorlarda alternatif yakıt teknolojileri alanında çalışıyor olmak.
TOPLAM 4 1 6
       

Kolay Hobiler