Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

5 Aralık 2016
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

UNVANI=========>> DOÇENT AÇIKLAMALAR
BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 1-1 Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olup, protein ekspresyonu konularında çalışmaları bulunmak.
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği 1-1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup, iyonküre üzerine çalışmaları bulunmak.
Genel Fizik 1-1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup, şekil hafızalı kuadrant dedektör üretimi konularında çalışmaları bulunmak
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 1-1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler 1-1 İletişim Çalışmaları alanında doçent olup, siyasal iletişim konusunda çalışmaları bulunmak.
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Eski Türk Edebiyatı 1-1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup, münazara ve değerler konularında çalışmaları bulunmak.
Yeni Türk Dili 1-1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Yapı 1-1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup, yapı malzemesi ve kırılma mekaniği konularında çalışmaları bulunmak.
Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller 1-1 Dağıtık sistemler, bulut bilişim ve büyük veri konularında çalışmaları bulunmak.
Üretim Metalurjisi 1-1 Hidrometalurji konusunda çalışmaları bulunmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antreman Bilimleri 1-1 Sporcularda Oksidatif Stres konusunda çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi 1-1 İlgili alanda doçent olmak.
Psikiyatri 1-1 İlgili alanda doçent olmak.
Kardiyoloji 1-1 İlgili alanda doçent olmak.
TOPLAM 14
       

Kolay Hobiler