Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Fırat Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Fırat Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim
Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki
esaslar uygulanacaktır.

2- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde
bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının
onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet
dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Y ardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve
tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

4- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÜNVANI

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC.ADET

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

1-1

Fermentasyon teknolojisi ve atık suların arıtılması konusunda çalışmaları
olmak

Veteriner Fakültesi

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

1-1

Hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış
olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

1-1

Beyin iskemi-reperfüzyonunda nöron iyon kanalı konusunda çalışmaları
olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

1-1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Kardiyoloji

1-1

Kardiyoloji uzmanı olmak

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor

1-1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği doktoralı olup Al-bazlı TiC ve ZrC
partikül kompozitleri konusunda çalışmaları bulunmak

TOPLAM

7

NOT : İlanımız 30.12.2016 Tarihli Hürriyet Gazetesinde Yayımlanmıştır. SON BAŞVURU TARİHİ : 13.01.2017 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

Kolay Hobiler