Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Fırat Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

24 Nisan 2017
Fırat Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

UNVANI=========>> PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇ. AÇIKLAMALAR
BİRİMİ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI DRC. ADET DRC. ADET DRC. ADET
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 1-1
Sosyal Bilgiler Eğitimi 1-1
Fen Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri 1-1
Geometri 1-1 Hessian manifoldların hiper yüzeyleri üzerine çalışmaları bulunmak
Cebir ve Sayılar Teorisi 1-1 Galilean ve Pseudo-Galilean uzaylar konularında çalışmaları bulunmak
Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik 1-1 Semi-Riemann geometride integral formülleri üzerinde çalışmaları bulunmak
Topoloji 1-1 Bulanık sayı dizileri üzerine çalışmaları bulunmak
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği 1-1
Genel Biyoloji 1-1
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölgesel Coğrafya 1-1
Fiziki Coğrafya 1-1
Uygulamalı Sosyoloji 1-1 Afet ve kent sosyolojisi alanlarında çalışmaları bulunmak
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1-1
Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları Jeokimya 1-1
Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik 1-1 Su canlılarında oksidatif stres konularında çalışmaları bulunmak
Teknoloji Fakültesi Yenilenebilir Enerji Sistemleri 1-1
Yapı 1-1 Karbon fiber takviyeli akıllı beton konusunda çalışmaları bulunmak
Yapı Malzemeleri 1-1 Betonarme demirlerinin korozyunu ve dual-faz çeliği konularında çalışmaları bulunmak
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 1-1
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1-1
Radyoloji 1-1
Tıbbi Patoloji 1-1 Doçentliğini Tıbbi Patoloji bilim alanında almış olmak
Tıbbi Patoloji 1-1 Oftalmik-Oküler patolojiler alanında çalışmaları bulunmak
Enfeksiyon Hastalıkları 1-1 Toplum ve Hastane Kaynaklı GSBL üreten gram (-) bakterilerde MİK konusunda çalışmaları bulunmak. Tıbbi Atık Sertifikasına sahip olmak
Biyoistatistik 1-1 Tıp Fakültesi veya İstatistik lisans mezunu olup Tıp Fakültesi Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak
TOPLAM 21 1 3

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler