Akademik Personel | 21 Mart 2019, Perşembe

Fırat Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Şubat 2018
Fırat Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

UNVANI=========>> DOÇENT AÇIKLAMALAR
BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET
Mühendislik Fakültesi Mineraloji Petrografi 1-1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Fluorit mineralojisi ve jeokimyası konusunda çalışmaları bulunmak.
Yapı 1-1 İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak. Kendiliğinden yerleşen beton konusunda çalışmaları bulunmak.
Devreler ve Sistemler 1-1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent olmak. Kaos ve kesir dereceli sistemler konularında çalışmaları bulunmak.
Çevre Teknolojisi 1-1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Membran teknolojileri ve biyoyakıt konularında çalışmaları bulunmak.
İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik 1-1 İletişim çalışmaları alanında doçent olmak. Sosyal medya ve siyasal iletişim konularında çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 1-1 İç Hastalıkları alanında doçent olmak. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışma ve eğitim verme deneyimine sahip olmak
Göğüs Hastalıkları 1-1 Endobronşiyal ultrasonografi ve medikal torakoskopi konusunda deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1-1 Çocuk nöroloji alanında doçent olmak. Çocukluk çağı başağrıları ve migren konularında çalışmaları bulunmak.
Göğüs Cerrahisi 1-1 Toraks travmaları ve trakea rekonstrüksiyonu konularında çalışmaları bulunmak.
TOPLAM 9

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER