Akademik Personel | 15 Haziran 2021, Salı

FETÖ’den İhraç Edilen Akademisyen Nereye İtiraz Edebilir?

FETÖ’den İhraç Edilen Akademisyen Nereye İtiraz Edebilir?
       

FETÖ’den ihraç edilen akademisyenlerin Valiliklere itiraz etmesine gerek yok. Akademisyenler direkt olarak YÖK’e başvurmalı

672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile devlet üniversitelerinde görevli 455 Profesör, 472 Doçent, 658 Yardımcı Doçent, 243 Öğretim Görevlisi, 420 Araştırma Görevlisi, 70 Okutman ve 28 Uzman olmak üzere toplam 2346 öğretim elemanı kamudan ihraç edildi.

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “At izi, it izine karıştı” değerlendirmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı ve FETÖ ile mücadelede haksızlığa uğradığı iddia edenlerin itirazedeceği kurul, Ankara’da Başbakanlık ve her ilde de valilik bünyesinde oluşturuldu.

İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER DE BU KURULLARA MI BAŞVURU YAPACAK ?

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde; “11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla;yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarındaki 657 sayılı Kanuna tabi personel bakımından ise yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarında Üniversite Yönetim Kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır.” hükmü yer almaktadır.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra üniversiteler tarafından haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri/soruşturma veya inceleme başlatılan öğretim elemanları hakkında yapılan değerlendirmeler ilgili üniversiteler tarafından yapılmış olup, FETÖ/PDY örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen öğretim elemanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

YÖK Genel Kurulu da üniversiteler tarafından gönderilen listeler üzerinden öğretim elemanları hakkında değerlendirme yaparak ilk aşamada 2346 akademisyenin kamu görevinden çıkartılmasına karar vermiştir.

İhraç edilen akademisyenler itirazlarını diğer kamu görevlileri gibi Başbakanlık veya her ilde kurulan OHAL bürolarına yapmak yerine, hakkında 667 sayılı KHK çerçevesinde kamu görevinden çıkarma işlemi tesis edenYükseköğretim Kurulu Başkanlığına vakit geciktirmeksizin yapmalıdırlar.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜNİVERSİTELERDEN YEDİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPMASINI İSTİYOR

İhraç edilen akademisyenler bu işlemin yapılmasına karşılık kanıtlayıcı tüm bilgi ve belgelerini dilekçe ekinde Yükseköğretim Kuruluna sunmaları gerekmektedir. Aldığımız duyumlara göre YÖK bu kişinin yapmış olduğu itirazla ilgili ihraç edilmeden önce görevli olduğu üniversiteden sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ışığında en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde yeniden değerlendirme yapmasını istemektedir.

YENİ BİR KHK İLE GERİ DÖNECEKLER

İtirazlarla ilgili üniversiteler ve YÖK tarafından yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde, haksız yereihraç edildiği sonucuna varılan öğretim elemanları çıkarılacak yeni bir kanun hükmünde kararname ile görevlerine iade edilecektir.

Memurlar.Net - Özel

       

Kolay Hobiler