Akademik Personel | 01 Kasım 2020, Pazar

Fenerbahçe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Şubat 2018
Fenerbahçe Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümleri ile programlarında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine göre tam gün görev yapmak üzere Öğretim üyeleri alınacaktır.

İlgilenen adayların aranan diğer özel koşullar ve başvuru hakkında Üniversitemizin www.fbu.edu.tr adresinde ayrıntılı bilgi bulabilirler.

– Başvuru Dilekçesi

– Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

– YÖK formatında özgeçmiş

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– Lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya onaylı fotokopisi

– Varsa yabancı dil başarı bilgisi

– Güvenlik soruşturması formu (Bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğinden başvuru sırasında doldurulabileceği gibi adayın kendisi de doldurarak iletebilir)

(Nüfus cüzdanı, Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin aslı getirildiğinde fotokopileri alınarak Üniversitemizce onaylanabilir)

Başvuracak adayın kabulü halinde 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Fenerbahçe Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Listesinde yer alması gerekeceğinden başvuruda bulunacak adayların söz konusu tarih itibariyle bir başka üniversitenin akademik listesinde yer almamaları gerekir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı Üniversitelerden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekir.

Yabancı dilde eğitim verecek bölümler için başvuracak adayların Yurtdışında doktora yapmış olmak veya Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara Dair Yönetmelik m. 8’de belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ve diğer düzenlemelerle görevden uzaklaştırılmamış olmak.

 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1 1
Antrenörlük Eğitimi 1 1
Spor Yöneticiliği 1 1
Rekreasyon 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 1
Hemşirelik 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-Türkçe 2 1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-İngilizce 2 1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği 2 1
Mimarlık 2 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2 1
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1 1
Yeni Medya 1 1
Radyo, Televizyon ve Sinema 1 1
Reklamcılık 1 1

 

Başvuru Tarihi:

Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Yeri:

Telefon: 0216 – 542 16 77    Faks: 0216 542 19 60

Fenerbahçe Üniversitesi, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak-Kadıköy 34724

Başvuruların Çağla Gurbet’e yapılması ya da adına gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet - Nasıl