Akademik Personel | 08 Aralık 2019, Pazar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12 Akademik Personel Alımı Yapacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi çeşitli alanlarda 12 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

SIRAFAKÜLTEBÖLÜM ANABİLİM DALIUNVANKADRO SAYISIÖZEL ŞARTLAR
1İSLAMİ İLİMLER
FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
PROFESÖR1- Sarf ve Nahiv üzerine bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
2EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ
EĞİTİMİ ANABİLİM
DALI
PROF. DR.1- Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.
- Okul öncesi eğitimde Fen, Sosyal Beceri ve Okuma-Yazmaya hazırlık alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
3MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜDOÇ. DR.1- Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
- Isı-Kütle transferi, Akışkanlar mekaniği konularında deneysel ve sayısal olarak çalışmış olmak.
- En az 5 yıl sanayi Ar-Ge tecrübesine sahip olmak.
- Ulusal TÜBİTAK-TEYDEB, TÜBİTAK-ARDEB Ar-
Ge projelerinde proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak çalışmış ve Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamındaki Ar-Ge projelerinde yer almış olmak.
- SCI veya SCI expanded kapsamındaki dergilerde akademik yayınları bulunmak.
- ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL veya muadili
sınavlardan 80 ve üzeri puan almış olmak.
4MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİMİMARLIK BÖLÜMÜDR. ÖĞR. ÜYESİ1- Koruma ve Restorasyon alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
- Mimari Tasarım, koruma ve restorasyon alanında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak.
- Ders verebilecek düzeyde İngilizce biliyor olmak.
- Kültürel Mirasın korunması ve restorasyonu ile mimarlık tarihi ve kent tarihi alanlarında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.
5İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜDR. ÖĞR. ÜYESİ1- İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
- Ders anlatabilecek düzeyde Arapça biliyor olmak.
6İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜDR. ÖĞR. ÜYESİ1- Arap Dili ve Belagati alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
- Arapçadan Türkçeye çeviri alanında yayınlar ve
çalışmalar yapmış olmak.
7GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİGELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜDR. ÖĞR. ÜYESİ1- Geleneksel Türk Sanatları (Minyatür) alanında sanatta yeterlik yapmış olmak.
- Alanında ulusal ve uluslararası sergilere eserleriyle
katılmış olmak.
8MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜDR. ÖĞR. ÜYESİ1- Elektrik Mühendisliği / Elektrik Makinaları alanında doktora yapmış olmak.
- SCI veya SCI-Exp. kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.
- Yüksek hızlı Elektrik makinaları ve Güç Elektroniği
konularında çalışmalar yapmış olmak.
9MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜDR. ÖĞR. ÜYESİ1- İnşaat Mühendisliği / Kıyı ve Liman Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
- SCI veya SCI-Exp. kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.
- ÜDS, KPDS, YDS YÖKDİL veya muadili
sınavlardan 80 ve üstü puan almış olmak.
10HUKUK FAKÜLTESİKAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
İDARE HUKUKU
ANABİLİM DALI
DR. ÖĞR. ÜYESİ1- Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak.
- İdare Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.
11EDEBİYAT FAKÜLTESİBİLİM TARİHİ BÖLÜMÜDR. ÖĞR. ÜYESİ1- Matematik alanında doktora yapmış olmak.
- Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
- Matematik, Bilim Tarihi ve Felsefe alanlarında ders vermiş olmak.
12EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
DR. ÖĞR. ÜYESİ1- Arap Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak,
- Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
- ÜDS, KPDS, YDS YÖKDİL veya muadili
sınavlardan (Arapça) 80 ve üstü puan almış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 19.07.2019 – 02.08.2019 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur.