Akademik Personel | 03 Temmuz 2021, Cumartesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

27 Nisan 2019
Eskişehir Teknik Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Eskişehir Teknik Üniversitesi birimlerine toplam 47 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM/ANASANAT DALI-PROGRAMUNVANIADETAÇIKLAMA
FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİBOTANİK AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış ve Genetik Çeşitliliğin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış ve Likenler konusunda çalışmalar yapmış
olması gerekmektedir.
DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını Biyoloji alanında yapmış ve Ekofizyolojik ve Ekogenetik konularında çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
GENEL BİYOLOJİ AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış ve Ekstrem Habitatlardaki Bakteriyel Çeşitlilik konusunda çalışmalar yapmış
olması gerekmektedir.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış ve Genetik Toksikoloji alanında çalışmalar
yapmış olması gerekmektedir.
DOÇENT1Adayların, Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış ve Moleküler Biyoloji alanında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir
TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ AD.PROFESÖR2Adayların, Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış ve Endüstriyel Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
FİZİKATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ AD.DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Yüksek Lisansını Fizik alanında, Doktorasını Atom ve Molekül Fiziği alanında yapmış
olması gerekmektedir.
GENEL FİZİK AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Fizik alanında almış ve Genel Fizik alanında çalışmalar yapmış
olması gerekmektedir.
DOÇENT1Adayların, Doçentlik unvanını Fizik alanında almış ve Genel Fizik alanında çalışmalar yapmış
olması gerekmektedir.
KATIHAL FİZİĞİ AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Fizik alanında almış ve Katıhal Fiziği alanında çalışmalar yapmış
olması gerekmektedir.
YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Fizik alanında almış ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
FEN FAKÜLTESİİSTATİSTİKUYGULAMALI İSTATİSTİK AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını İstatistik alanında almış ve Uygulamalı İstatistik alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.
KİMYAANALİTİK KİMYA AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Kimya alanında almış ve Elektrokimya alanında çalışmalar
yapmış olması gerekmektedir.
ANORGANİK KİMYA AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Kimya alanında almış ve Anorganik Kimya alanında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını Kimya alanında yapmış ve Anorganik Kimya alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.
FİZİKOKİMYA AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Kimya alanında almış ve Polimer Kimyası alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.
MATEMATİKANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Matematik alanında almış ve Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.
DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını Matematik alanında yapmış ve Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.
UYGULAMALI MATEMATİK AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Matematik alanında almış ve Uygulamalı Matematik alanında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİPİLOTAJPİLOTAJ AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında almış ve Aerodinamik, Akışkanlar Dinamiği ve Turbo Makineler konularında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİMİMARLIKBİNA BİLGİSİ AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Tasarım/Planlama/Proje/Uygulam a alanında almış ve Mimari Tasarım ve Bina Bilgisi alanlarında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
MODA VE TEKSTİL TASARIMIMODA TASARIMI AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış ve Tekstil Malzemeleri ve Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
PROFESÖR1Adayların Sanatta Yeterliğini Tekstil alanında yapmış, Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar alanında almış ve Moda ve Tekstil Tasarımı alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Sanatta Yeterliğini Sanat ve Tasarım alanında yapmış ve kumaş, baskı ve boyama teknikleri üzerine çalışmalarda bulunması
gerekmektedir.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR BİLİMLERİ AD.DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği alanında yapmış, yapay karmaşık sistemler konularında çalışmalar gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Eğitim dili %100
İngilizce’dir.
BİLGİSAYAR DONANIMI AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış ve örüntü tanıma ve sinyal işleme alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.
Eğitim dili %100 İngilizce’dir.
BİLGİSAYAR YAZILIMI AD.DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında ve Bilgisayar Yazılımı bilim dalında yapmış olması gerekmektedir.
Eğitim dili %100 İngilizce’dir.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİÇEVRE BİLİMLERİ AD.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış ve Hava Kirliliği ve Kontrolü alanında çalışmalar
yapmış olması gerekmektedir.
ÇEVRE TEKNOLOJİSİ AD.DOÇENT1Adayların, Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği veya Biyoloji alanında almış ve Mikrobiyal Ekoloji alanında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AD.DR.ÖĞR.ÜYESİ2Adayların, Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış ve bu alanda çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGEOTEKNİK AD.DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların Doktorasını Geoteknik alanında yapmış ve bu alanda çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİKİMYASAL TEKNOLOJİLER AD.DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış ve İnorganik Polimerler alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
PROSES VE REAKTÖR TASARIMI AD.DOÇENT1Adayların, Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanından almış ve Reaksiyon Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK AD.DOÇENT1Adayların, Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanından almış ve Polimerler konusunda çalışmalar yapmış olması
gerekmektedir.
DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış ve Biyoteknoloji ve Biyorafineri alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AD.PROFESÖR1Adayların, Hesaplamalı Malzeme Bilimi alanında çalışmalar yapmış
olması gerekmektedir.
DOÇENT1Adayların, Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış ve Havacılık Motorları konusunda çalışmalar yapmış
olması gerekmektedir.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİANTRENÖRLÜK EĞİTİMİANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ AD.DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış ve Antrenörlük Eğitimi alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
REKREASYONREKREASYON AD.DR.ÖĞR.ÜYESİ2Adayların, Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış ve Rekreasyon alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRONİK VE
OTOMASYON
RADYO VE TELEVİZYON
TEKNOLOJİSİ PR.
DOÇENT1Adayların, Doçentlik unvanını İletişim Çalışmaları alanında almış
olması gerekmektedir.
GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA
YAPIMCILIĞI
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PR.DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını Basım ve Yayın alanında yapmış olması gerekmektedir.
TASARIMGRAFİK TASARIMI PR.PROFESÖR1Adayların, Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar alanında almış
olması gerekmektedir.
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULUMOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİRAYLI SİSTEMLER YOL TEKNOLOJİSİ PR.DR.ÖĞR.ÜYESİ1Adayların, Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış ve Geoteknik konularında çalışmalar gerçekleştirmiş olması
gerekmektedir.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek veya CD içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ teslim etmeleri gerekmektedir.
“Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.”
Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.
Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.
Duyurulur.

*2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru
yapılabilecek Dr.Öğr.Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

       

Kolay Hobiler