Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak

27 Haziran 2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çeşitli alanlarda 26 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

UnvanıDer.AdediBirimiBölümüAnabilim/ Anasanat DalıAÇIKLAMALAR
Profesör11Mühendislik- Mimarlık Fak.Makine MühendisliğiEnerjiIşıl Işınım konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Mühendislik- Mimarlık Fak.Kimya MühendisliğiKimyasal TeknolojilerYüzey karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Mühendislik- Mimarlık Fak.Kimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıHeterojen Fenton konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Mühendislik- Mimarlık Fak.İnşaat MühendisliğiGeoteknikZemin dinamiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Tıp Fak.Cerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonKaraciğer ve böbrek transplantasyonu anestezisi ve bariyatrik cerrahi anestezisi konularında deneyimli olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıÇocuk Acil Yan Dal Uzmanı olup, sepsis konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıHematoloji Uzmanı olup kemik iliği nakli konusunda en az 5 yıllık deneyimi olmak.
Profesör11Diş Hekimliği Fak.Klinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiAdeziv restorasyonlarda mekanik yaşlandırmanın etkisi konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Profesör11İlahiyat Fak.Temel İslam BilimleriKuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiKıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11İktisadi ve İdari
Bilimler Fak.
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Hukuk Bilimleriİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.Matematik-BilgisayarUygulamalı MatematikB-spline sonlu elemanlar metodu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.TarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti TarihiOsmanlı şehir tarihi ve Osmanlı vakıfları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.Türk Dili ve EdebiyatıTürk Halk EdebiyatıAlevilik, Bektaşilik ve kültür politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDoçentliğini ilgili alanda almış olup, geriatri
hemşireliği ve romatoloji hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi21Mühendislik- Mimarlık Fak.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıEndüstride makine öğrenmesi tabanlı uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi31Mühendislik- Mimarlık Fak.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonamımıGörüntü işleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi21Mühendislik- Mimarlık Fak.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriKonumlandırma konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi21Mühendislik- Mimarlık Fak.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriOptimizasyon yöntemleri tabanlı uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Sağlık Bilimleri Fak.HemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiDoktorasını hemşirelik anabilim dalında yapmış olup, kadın sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Sağlık Bilimleri Fak.HemşirelikHemşirelik Esaslarıİlgili alanda doktora yapmış olup, yanıklı hastaların tedavisi, hemşirelik bakımı ve deliryum konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletmeTicaret HukukuCeza hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYönetim BilimleriYönetim ve organizasyon alanında doktora yapmış olup, örgüt kuramı, kurumsal kuram ve örgütsel dil konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11İktisadi ve İdari Bilimler Fak.MaliyeMali HukukMedeni hukuk alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi31Diş Hekimliği Fak.Klinik BilimlerPeriodontololjiPeriodontal hastalıklarda gen polimorfizminin rolü konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi21İlahiyat Fak.Felsefe ve Din BilimleriDin EğitimiBeceri merkezli ahlak eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi31Sanat Tasarım Fak.Görsel İletişim TasarımıGörsel İletişim Tasarımıİlgili alanda doktora yapmış olup, grafik tasarım ve baskı resim konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna (Bakınız. http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler ) internet adresi Personel Dairesi Başkanlığı doküman arşivinden ulaşılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi ( http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler )
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Doçentlik belgesi (Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 60 (Altmış) veya ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası sınavlardan eşdeğeri puan almış olmak).
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim
uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
9. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama
ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru
yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “ sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyonun CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler