Akademik İlanlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin
aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne
dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru
Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında
yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi
hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim
üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular
şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda
İstenen Belgeler:

1 – Adayın
başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren
dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – 2 adet
fotoğraf

4 – Nüfus
Cüzdan Fotokopisi

5 –
Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 – Yardımcı
Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını
yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca
denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi
(KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul
gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin
(b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde
belirteceklerdir.

7 – ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda
belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün
yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna
başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli
bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın
atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve
yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar
(teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı
Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 – Hizmet
Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış
olanlardan istenmektedir.)

9 – Başvuru
dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail
adresi) belirtilecektir.

Not:
İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün
içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve
Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu
tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde
kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı
doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca
belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan
edilecektir.

UNVANI

DER.

ADEDİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Cerrahi Onkoloji Uzmanlık belgesine sahip olup, karaciğer ve böbrek
nakli yapılan bir merkezde aktif olarak çalışıyor olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tıp ve Rehabilitasyon

Terapötik Enjeksiyonlar ve girişimsel ultrosonografi konularında deneyim sahibi ve eğitici
olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Alanında doçent olup belagat metin şerhi ve Halil Nihat Boztepenin klasik şiir geleneği tarzında yazdığı
manzumelerin yer aldığı eserlerin üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji alanında uzmanlığını almış olup, Nöroradyoloji
ile ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Acil Tıp alanında doçent unvanını almış olup toksikoloji alanında
çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Müh. – Mim. Fak.

İnşaat Müh.

Hidrolik

Baraj-hazne sistemlerinin hidrodinamik analizi ve temas tanklarının
verimlerinin arttırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi uzmanı olup iyi klinik uygulamalar ve temel araştırmalar
ve Vasküler Access sertifikaları sahibi olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, Sürekli Renal
Replesman tedavisi kursu sertifikası olmak.

Yrd. Doç.

1

1

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

İslam Tazminat Hukuku alanında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat Politikası

Makro ihtiyati politikalar alanında çalışmaları bulunmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Postmodern Vampir Edebiyatında mitolojik kadın
figürleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doktorasını II. Mahmud ve Osmanlı diplomasisi
üzerine yapmış olmak ve bu alanda akademik çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Müh. – Mim. Fak.

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Yazılımı

Bilgi güvenliği, saldırı tespit sistemleri ve anormallik tespiti
konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Ebelik

Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olup birinci basamakta çalışanlarda
iş doyumu, tükenmişlik, anksiyete konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu