Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Mart 2017
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23 (c) ve 25 (c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 – Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2 – Özgeçmiş

3 – 2 adet fotoğraf

4 – Nüfus Cüzdan Sureti

5 – Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 – ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 – Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 – Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Yardımcı Doçent kadrosuna Doçent unvanını alanlar başvuru yapamazlar.

 

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Karaciğer transplantasyonu alanında çalışmış olmak. Anesteziyoloji alanında doçent olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Gastroenteroloji alanında doçent olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Aort diseksiyonu cerrahisi alanında çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Müh. Mim. Fak. Makina Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Lazer metal ergitme uygulamaları konusunda çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Hemşirelik Esasları Barsak stoması ve ağız kuruluğu konusunda çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 Eğitim Fak. Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Otizm spektrum bozukluğunda iletişim becerileri konusunda çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Fen Edebiyat Fak. Tarih Yakınçağ Tarihi 19.yüzyıl Osmanlı diplomasisi üzerine akademik çalışmaları bulunmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.