Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Nisan 2017
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

  1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  2. Özgeçmiş
  3. 2 adet fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
  6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
  7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
  8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
  9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Akne vulgaris tedavileri konusunda çalışma yapmış olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Toraks radyolojisi ve koroner görüntüleme alanında çalışma yapmış olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Tıbbi biyoloji doçenti olup şizofreni hastalığında moleküler düzeyde çalışma yapmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Atmosferik basınç plazmaları ve vakum ince film üretimleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. İstatistik Yöneylem Kuyruk teorisi ve bayesci yaklaşım konularında çalışmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Matematik ve Bilgisayar Uygulamalı Matematik Diferansiyel denklemlerin simetrileri ve tam çözümleri üzerine çalışmış olmak.
Profesör 1 1 Eğitim Fak. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora ve doçentliğini coğrafya eğitimi alanında almış olmak.
Profesör 1 1 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Pedodonti Çocuklarda dental plakla ilgili çalışma yapmış olmak.
Profesör 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Muhasebe ve Finansman Sağlık finansmanı alanında çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk nefrolojisi uzmanı olmak ve çocuklarda böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Mühendislik-Mimarlık Fak. Endüstri Mühendisliği Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri İşletme mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve çok değişkenli istatistiksel analiz ile yapısal eşitlik modeli uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Mühendislik-Mimarlık Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Teorisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği kontrol ve kumanda sistemleri alanında doktora yapmış olmak, mobil robotlar konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Mühendislik-Mimarlık Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Teorisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği kontrol ve kumanda sistemleri alanında doktora yapmış olmak, enerji-optimalkontrol konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi İngiliz Dili ve Edebiyatında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olup, alanında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Anorganik Kimya Anorganik kimyada doktora yapmış olmak, gözenekli koordinasyon polimerleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası politik ekonomi ve Avrupa birliği ekonomisi konularında çalışma yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER