Akademik Personel | 25 Haziran 2021, Cuma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

18 Nisan 2019
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi birimlerine toplam 41 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

UnvanıDer.AdediBirimiBölümüAnabilim DalıAÇIKLAMALAR
Profesör11Mühendislik
Mimarlık Fak.
İnşaat MühendisliğiUlaştırmaUlaştırma ve asfalt konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Profesör11Mühendislik
Mimarlık Fak.
Kimya MühendisliğiProses ve Reaktör
Tasarımı
Ağır metal ve boyarmadde giderimi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Mühendislik Mimarlık Fak.Maden MühendisliğiCevher HazırlamaCevher hazırlamada istatistiksel teknikler ve deney tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Mühendislik
Mimarlık Fak.
MimarlıkBina BilgisiMimarlık alanında doktora yapmış ve bağlam
konularında çalışmış olmak.
Profesör11Tıp Fak.Cerrahi Tıp BilimleriAcil TıpAcil tıp alanında doçent unvanı almış olmak. Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıRomatoloji uzmanı olmak.
Profesör11Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriRadyolojiNöroradyoloji yeterlilik belgesine sahip
olmak.
Profesör11Tıp Fak.Temel Tıp BilimleriBiyoistatistikİlgili alanda doktora yapmış ve doçentlik unvanı almış olmak. Alanla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İktisatİktisadi Gelişme, Uluslararası İktisatDoçentliğini ilgili alanda almış olmak. Sektörel düzeyde uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Eğitim Fak.Temel EğitimSınıf EğitimiDoçentliğini sınıf öğretmenliği eğitimi alanında almış olmak. Alanla ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
Profesör11Eğitim Fak.Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi EğitimiFen bilgisi ve plazma eğitimi alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Ziraat Fak.Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme
Bitki BeslemeBitki besleme ve toprak verimliliği
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.İstatistikUygulamalı İstatistikÇoklu bağlantı ve sınırlı etki tahmin edicileri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.Matematik-BilgisayarTopolojiHomotopi Teori üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Profesör11Fen Edebiyat Fak.BiyolojiGenel BiyolojiHayvan modellerinde bitkisel kaynaklı etken
maddelerin koruyucu etkileri üzerine biyokimyasal araştırmalar yapmış olmak.
Profesör11Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak, antimikrobiyal duyarlılık, biyofilm ve elektron mikroskopi alanlarında çalışmaları bulunmak.
Doçent11Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Neonatoloji doçenti olmak, Neonatal beslenme
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçent11Tıp Fak.Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıTek taraflı nefrektomilerle ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıÇocuk gastroentoroloji ve hepatoloji uzmanı olmak. Pediatrik karaciğer transplantasyonu
konusunda deneyimli olmak.
Dr.Öğr.
Üyesi
11Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk kardiyoloji uzmanı olmak. ECMO
konusunda eğitim almış olmak.
Dr.Öğr.
Üyesi
11Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Neonatoloji uzmanı olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiMiyokard enfaktüsü konusunda çalışmaları olmak.
Dr.Öğr.
Üyesi
11Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriRadyolojiÇocuk radyolojisi alanında uzmanlık yapmış
olmak.
Dr.Öğr. Üyesi21Tıp Fak.Dahili Tıp BilimleriTıbbi Genetikİlgili alanda doktora yapmış olmak. Nörogenetik ve nörovasküler hastalıklar
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Tıp Fak.Cerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumJinekolojik onkoloji cerrahi yandal uzmanı olmak. Tüm zorunlu hizmetlerini tamamlamış
olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Tıp Fak.Cerrahi Tıp BilimleriKalp Damar CerrahisiÇocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olmak.
Dr.Öğr.
Üyesi
11Tıp Fak.Cerrahi Tıp BilimleriPatolojiPatoloji uzman doktoru olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Eğitim Fak.Eğitim BilimleriRehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
İlgili alanda doktora yapmış olmak. Psikolojik danışmanlık eğitimi ve kariyer kararsızlığı
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Eğitim Fak.Eğitim BilimleriEğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi
Temelleri
İlgili alanda doktora yapmış olmak, bireycilik ve neoliberalizm alanlarında çalışmalar yapmış
olmak
Dr.Öğr. Üyesi11Eğitim Fak.Türkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiYabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Eğitim Fak.Türkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler Eğitimiİlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Türkiye vatandaşlık eğitimi reformu alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi31Eğitim Fak.Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiMatematik eğitiminde kanıt ve uzamsal beceriler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKentleşme ve Çevre Sorunlarıİlgili alanda doktora yapmış olmak. Kent ve
yerel yönetimler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr.
Üyesi
11Mühendislik
Mimarlık Fak.
Endüstri MühendisliğiYöneylem AraştırmasıStokastik sistemler, karar analizi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Mühendislik Mimarlık Fak.Kimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıBiyokütlenin enerji ve çevre uygulamaları konusunda çalışmış olmak.
Dr.Öğr.
Üyesi
31Mühendislik
Mimarlık Fak.
Biyomedikal
Mühendisliği
Biyomedikal
Mühendisliği
Biyomedikal, Biyoloji veya Kimya
alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi31Mühendislik Mimarlık Fak.Biyomedikal MühendisliğiBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal mühendisliği kapsamında
endüstriyel uygulama potansiyeli bulunan çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr.
Üyesi
11Fen Edebiyat Fak.Karşılaştırmalı
Edebiyat
Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları
Türkiye-İran edebi fikri münasebetleri ve İran
Türkleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Fen Edebiyat Fak.KimyaAnorganik Kimyaİlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Koordinasyon polimerleri ile lüminesans tayin ve adsorpsiyon konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Fen Edebiyat Fak.BiyolojiBotanikBitki sistematiği, liken sistematiği, bitki morfolojisi ve anatomisi, palinoloji ve genetik
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Dr.Öğr. Üyesi11Eskişehir Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonMekatronik ProgramıKompozit malzemeler konusunda ve Reoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna (Bakınız. http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler ) internet adresi Personel Dairesi Başkanlığı doküman arşivinden ulaşılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi ( http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler )
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 60 (Altmış) veya ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası sınavlardan eşdeğeri puan almış olmak).
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
9. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

 

       

Kolay Hobiler