Akademik Personel | 19 Haziran 2018, Salı

Eser Aşamasını Geçen Adaylar Doçent Ünvanı Alabilecek

21 Şubat 2018
Eser Aşamasını Geçen Adaylar Doçent Ünvanı Alabilecek
       

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Dr. Ceyhun İrgil mecliste bugün görüşülen kanun teklifi görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a doçentlik ile ilgili 2 soru sordu. İrgil sorduğu soruları ve bakandan aldığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

1 Şubat 2018’de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş TBMM Başkanlığı’na ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni sunmuştu.

1 Şubat 2018 Tarihli Kanun Teklifinin Tam Metni

Ceyhun İrgil’in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şu şekilde:

Doçentlik unvanına ilişkin 2 önemli soruyu bakana sordum.
1. Unvan alındıktan sonra profesörlük süresi başlıyor mu?
2. Unvan için kriterlerde 2016 öncesi ve sonrası diye ayrım yapılacak mı?
Bakan, Genel Kurul’da konuya netlik getirdi.

(Tutanaktan…)
CEYHUN İRGİL (Bursa) – Bildiğiniz gibi, bu tasarıyla birlikte doçentlikle ilgili yeni tanımlamalar geliyor. Bunlarla ilgili kamuoyunda çok sorulan sorulardan bir tanesi şu.
Bunu tutanaklara geçmesi açısından size soruyorum, gerçi bürokrat arkadaşlarla görüştüm, yanıtlarımı aldım ama sizlerin de teyit etmesini bekliyorum.
Birincisi: Doçentlik unvanı alımında doçentlik unvanı ile profesörlük arasında geçen süre o unvanı alır almaz başlayacak mı?
İkincisi: Doçentlik unvanı verilen yani sözlü sınav aşamasında kalan ama eser aşamasını geçen arkadaşların daha önce belli farklı kriterleri vardı 2016 öncesi ve sonrası. 2016 öncesi ve sonrası kriterlere bakılmaksızın, girdikleri zamanın konjonktürüne göre hepsinin doçent olarak unvanı verilecek mi? Bunu eğer bugün burada tutanaklara geçersek yasanın da daha iyi anlaşılması için iyi olacaktır.
Teşekkür ederim.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yine Sayın Vekilimizin “Bu tasarı yasalaştığında, eser incelemesinden başarılı olanlara -mülakat da kaldırıldığına göre- başka bir işleme gerek kalmadan doçentlik unvanı verilecek mi?” diye bir sorusu vardı. Bu tasarı yasalaştığında, eser inceleme aşamasından başarılı olan adaylara Üniversitelerarası Kurulca, sözlü sınava gerek kalmadan doçentlik unvanı verilecek. Unvan alındıktan sonra da diğer süreler başlayacak.
Yine, eski kriterlere göre geçmiş yıllarda eser incelemesinden başarılı olup sınavda başarısız olanlar güncel doçentlik kriterlerine tabi tutulacak mı? Hayır, böyle bir tabi tutulma da söz konusu olmayacak.

Kaynak

       

BENZER HABERLER