Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Erzurum Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Erzurum Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMANABİLİM
DALI
DERECEADETÜNVANALES PUAN
TÜRÜ
İLÂN ŞARTI
EDEBİYAT FAK.PSİKOLOJİ BÖLÜMÜGelişim Psikolojisi71Arş. Gör.EŞİT AĞIRLIKEdebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümü veya Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olmak, Gelişim Psikolojisi alanında veya Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
FELSEFE BÖLÜMÜBilim Felsefesi ve Bilim
Tarihi
71Arş. Gör.EŞİT AĞIRLIKEdebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Felsefe Bölümü mezunu olmak, Felsefe alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
FEN FAK.MATEMATİK BÖLÜMÜCebir ve
Sayılar Teorisi
71Arş. Gör.SAYISALFen Fakültelerinin Matematik Bölümü mezunu olmak,
Cebir ve Sayılar Teorisi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
BÖLÜMÜ
Moleküler Biyoloji71Arş. Gör.SAYISALFakültelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAK.ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜElektrik Tesisleri61Arş. Gör.SAYISALMühendislik Fakültelerinin Elektrik veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Elektrik Tesisleri alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Kontrol ve Otomasyon61Arş. Gör.SAYISALMühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik, Elektronik, Kontrol, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak, Kontrol ve Otomasyon alanında yüksek lisans yapıyor
olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜYapı61Arş. Gör.SAYISALMühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Yapı alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Yapı Malzemesi61Arş. Gör.SAYISALMühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Yapı Malzemeleri alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMekanik61Arş. Gör.SAYISALMühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Mekanik alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAK.BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜBeden Eğitimi ve Spor Eğitimi71Arş. Gör.HERHANGİ BİR PUAN TÜRÜBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUYABANCI DİLLER BÖLÜMÜYabancı Diller Bölümü71Öğr. Gör.SÖZELEğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi programından mezun olmak. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans öğrenimi sonrası en az üç yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve belgelemek. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
REKTÖRLÜKBilgi İşlem Daire Başkanlığı61Öğr. Gör.SAYISALBilişim sistemlerinin yükseköğretime uygulanışı veya Dijital Dönüşüm alanında yüksek lisans yapmış olmak, Dijital Dönüşüm ile ilgili tecrübeye sahip olduğunu belgelemek veya sertifikası olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 75 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak.
Dış İlişkiler Ofisi61Öğr. Gör.HERHANGİ BİR PUAN TÜRÜİngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden mezun olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan almış olmak.
Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi61Öğr. Gör.SAYISALMühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. Taramalı Elektron Mikroskop (SEM), X-ışını difraktometre (XRD) cihazlarının kullanım, temiz oda kullanım ve bakım, termal ve saçtırma teknikleri ile çok katmanlı ince film hazırlama eğitim, plazma aşındırma ve kaplama sistemleri eğitim sertifikalarına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Araştırma Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Öğretim Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından Üniversitemiz Senatosunca ilan koşullarında belirtilen dil puanlarını veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almış olmak.
4 – Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan şartları haricinde en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Önemli Notlar:
– Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
– Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
– Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
– Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.
– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
– İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
– Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
– Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler:
1 – Başvuru Formu http://erzurum.edu.tr adresinden Akademik Kadrolara ait başvuru formunun indirilerek eksiksiz olarak bir adet doldurulması.
2 – Özgeçmiş,
3 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4 – Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
5 – Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili),
6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
7 – ALES Belgesi,
8 – Yabancı Dil Belgesi,
9 – İlân şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair onaylı belge (Araştırma Görevlileri için),
10 – Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
11 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.),
12 – Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge,
13 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

Sınav Takvimi:
Duyuru Başlama Tarihi : 29.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.08.2019
Sınav Giriş Tarihi : 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2019

Sonuçların ilan edileceği İnternet adresi : https://www.erzurum.edu.tr

Başvuru Yerleri:
Araştırma Görevlisi kadroları için: İlgili Fakülte Dekanlıkları
Öğretim Görevlisi kadroları için: Rektörlük

       

Kolay Hobiler