Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

21 Mayıs 2018
Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI (DOÇENT VE DR. ÖĞR. ÜYESİ)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DOÇENT: Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  1. ÖĞR. ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD UNVANI ADET DERECE BAŞVURU KOŞULU
EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ Sosyal Psikoloji Doç. Dr. 1 1 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik veya Psikoloji alanında Doçent unvanı almış ve Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAK. MAKİNE Mekanik Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Kişiye özel protezin tasarımı ve deneysel doğrulaması konusunda doktora yapmış olmak.
MAKİNE Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Isı değiştiricilerde ve mikrokanallarda nanoakışkanlarla ısı transferi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAK. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış ve Beden Eğitimi Yatkınlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış ve Kuvvet antrenmanlarının beden üzerine etkileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İİBF İKTİSAT İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında doktora yapmış ve ihracatta ürün ve ülke çeşitlemesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İŞLETME Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora yapmış ve endüstri4.0 ve yenilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
İŞLETME Sayısal Yöntemler Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Ekonometri alanında doktora yapmış ve semiparametrik zaman serileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAK. TEMEL BİLİMLER Temel Bilimler Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Fizik Bölümü mezunu olmak ve Nanokompozit malzemelerin manyetik özelliklerinin değiştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER