Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

29 Kasım 2017
Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI (DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DOÇENT

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD UNVANI ADET DERECE BAŞVURU KOŞULU
İİBF İŞLETME İşletme Doçent 1 1 Eğitim maliyetleri ve türev finansal ürünler üzerine çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAK. İNŞAAT İnşaat Müh. Yrd. Doç. 1 3 İnşaat Mühendisliği hidrolik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve su darbesi alanında çalışmış olmak.
İnşaat Müh. Yrd. Doç. 1 4 İnşaat Mühendisliği yapı mekaniği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve inşaat halatları üzerine çalışmış olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK Elektrik – Elektronik Müh. Yrd. Doç. 1 3 Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, robotların kontrolü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAK. TEMEL BİLİMLER Temel Bilimler Yrd. Doç. 1 3 Lisansını Fizik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve organik moleküllerin OLED uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ EDEBİYATI Yeni Türk Dili Yrd. Doç. 1 1 Manzum sözlükler ve şerhler alanında çalışmalar yapmış olmak.
PSİKOLOJİ Gelişim Psikolojisi Yrd. Doç. 1 3 Gelişim Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.