Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

16 Mayıs 2016
Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Web sitemizin http://www.erzincan.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

İlanımızın son başvuru süresi, Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Atatürk Dönemi Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Çalışmış Olmak. Eğitim Tarihi
Alanında Çalışmaları Olmak
f “EN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi
Anabilim Dalı
Doçent 1 1 Özel Fonksiyonlar Üzerine Çalışmaları Olmak
Analitik Kimya Anabilim Dalı Doçent 1 1 Potansiyometrik Mikro Biyosensör Ve Kimyasal Sensörler Konusunda Çalışmış Olmak
Analitik Kimya Anabilim Dalı Doçent 1 1 Glikozaminoglikanların Ultra Duyarlı Analitik Teknikler ile Analizi Konusunda Çalışmış
Olmak
Zooloji Anabilim Dalı Doçent 1 1 Akar Sistematiği Üzerine Çalışmaları Olmak
Çeviribilim Bölümü Yardımcı Doçent 1 4 Postmodem Anlatılar Üzerine Çalışmaları Olmak
Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Metal Oksit Nanoporus Termoelektrik Malzemeler Ve Termoelektrik ölçüm Sistemleri
Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Biyokimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Proteinlerin Tiol Oksidasyonu Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Biyokimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Gen Ekspresyonu Ve Antioksidan Enzimler Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
Din Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Kur’an’da Öteki Din Gruplarına Yönelik Eğitim Metodları Üzerine Çalışmış Olmak
Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Ebul Abbas El-Müberred’in Nahiv İlmine Ait Görüşleri Üzerine Çalışmış Olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
Termodinamik Anabilim Dalı Doçent 1 1 Termodinamik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak
TIPI FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
iç Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 1 Diyabetli Hastalarda Glikolize Hemoglobin Konusunda Çalışmış Olmak
Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 1 İzole Sirkumfleks Arter Oklüzyonlu Hastalarda Elektrokardiografik Değişiklikler
Konusunda Çalışmış Olmak
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Kolon Ve Rektum Kanserleri Konusunda Çalışmış Olmak
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Genç Yaş Gruplarında İnternet Bağımlılığı Konusunda Çalışmış Olmak
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Akciğer İmmünolojisi Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent 1 1 Bipolar Bozukluklar Konusunda Çalışmış Olmak
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Tıbbi Genetikte Doktora Yapmış Olmak, Konjenital Adrenal Hiperpilazi Konusunda
Çalışmış Olmak
Nöroloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Iskemik inme Hastalıkları Konusunda Çalışmış Olmak
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
Bölüm K. Unvanı Adedi Derece Açıklama
Uçak Gövde-Motor Bölümü Yardımcı Doçent 1 3 Invertör Tasarımı ve Uygulamaları Üzerine Çalışmış Olmak
       

Kolay Hobiler