Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Aralık 2016
Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi 1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi 1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür

ECZACILIK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Farmakognozi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak ve Farmakognozi veya Farmasotik Botanik Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak
Biyokimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Paraoksonas Enzimi Üzerine İlaçların Etkileri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Anlamlı Kodlama Stratejisi Üzerine Çalışmış Olmak
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Müzik Eğitimi Alanında “Ses Eğitimi Çalışmalarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Konuşma Becerilerine Etkisi” Üzerine Çalışmış Olmak
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 4 Görsel Kültür Üzerine Çalışma Yapmış Olmak
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Etkinlik Temelli Kelime Öğretiminin Öğrencilerin Söz Varlığını Geliştirme Sürecine Etkisi Üzerine Çalışmış Olmak
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Okuma Yazma Güçlükleri ve Orton-Gillingham Yaklaşımı Üzerine Çalışmış Olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI/BÖLÜMÜ K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Bakterilerde Gen Ekspresyonu ve Radyoaktivite Üzerinde Çalışmış Olmak
Zooloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Kadife (Velvet) Akar Sistematiği Üzerine Çalışmaları Bulunmak
Çeviribilim Bölümü Yardımcı Doçent 1 5 Uygulamalı Dil Bilimleri Alanında Doktora Yapmış Olmak ve İletişimsel Dil Öğretimi Üzerine Çalışmış Olmak
Sosyometri Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Yaşlılık, Beden ve Beslenme Üzerine Çalışmaları Olmak
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Edebiyat Sosyolojisi ve Analitik Sosyoloji Üzerine Çalışmaları Olmak
Genel Biyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Bakterilerde pH Düzenlenmesinde Etkili Olan Enzim Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Saflaştırılması Konusunda Çalışmış Olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Alanında Çalışmış Olmak
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 Ticaret Şirketleri Alanında Çalışmış Olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
İktisat Politikası Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Uluslararası Ticari İlişkiler Alanında Kompleks Ağ Analizi Konusunda Çalışmış Olmak
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Türkiye’de Katılım Bankaları ve Konvensiyonel Bankaların Analizi Üzerine Çalışmış Olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
İslam Tarihi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 4 İbn Ebi Şeybe’nin İslam Tarihçiliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Periodontoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Periodontoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Termodinamik Anabilim Dalı Profesör 1 1 Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında Doçent Unvanı Almış Olmak
Elektrik Makineleri Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 4 Güç Elektroniğinde DC-DC Dönüştürücülerle Yumuşak Anahtarlama Teknikleri Üzerine Çalışmış Olmak
Elektronik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3 MOS Transistör Tabanlı Analog Devre Tasarımı Üzerine Çalışmış Olmak
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 4 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Maya Genetiği ve Rekombinant Protein Üretimi Konusunda Çalışmış Olmak
TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Anatomi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Anatomi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Türk Nöroşirürji Yeterlilik Sertifikası Almış Olmak
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Lomber Disk Tedavilerinde Disk Protezi Kullanımı Üzerine Çalışmış Olmak
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Tiroid Nodüllerinin Patolojik Tanısıyla İlgili Çalışma Yapmış Olmak
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Videotorakoskopi İle Toraks Cerrahisinde Deneyimli Olmak
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Parkinson Hastalarının Retinası Üzerine Çalışmış Olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Vajinal Karsinomlu Vakalarda Kliniko Patolojik Özellikleri Üzerine Çalışmış Olmak
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 El ve Çene Cerrahisi Üzerine Deneyimli Olmak
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Hematopatoloji Üzerine Deneyimli Olmak
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 İlaç Erüpsiyonu Üzerine Deneyimli Olmak
Radyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Multiple Sklerozlu Hastalarda Perfüzyon Üzerine Çalışmış Olmak
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Bipolar Hastalıklar Üzerine Deneyimli Olmak
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Farmakoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Bruselloz Seroprevalansı Konusunda Çalışmış Olmak
Nöroloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 3
KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜMÜ K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Yardımcı Doçent 1 5 Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan Mezun Olup, Doktorasını Yapmış Olmak veya İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden Mezun Olup Yüksek Lisans veya Doktorasını Turizm, İşletme, Pazarlama veya Yönetim ve Organizasyon Alanlarından Birinde Yapmış Olmak
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMÜ K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Havacılık Yönetimi Bölümü Yardımcı Doçent 1 3 Birebir Pazarlama Stratejilerinin Kurum İmajı Oluşturmadaki Rolü Konusunda Çalışmış Olmak
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAMI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. Yardımcı Doçent 1 3 Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının Örgütsel Değişim Üzerindeki Etkisi Konusunda Doktora Yapmış Olmak
       

BENZER HABERLER