Akademik Personel | 22 Ekim 2019, Salı

Erzincan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

24 Nisan 2017
Erzincan Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
PROFESÖR KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Yüksek Lisans Belgesi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi                          1 (Bir) Takım
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 

2 (İki) Adet Fotoğraf

DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Yüksek Lisans Belgesi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi                          1 (Bir) Takım
Doçentlik Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 

2 (İki) Adet Fotoğraf

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Yüksek Lisans Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                                  1 (Bir) Takım
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
 

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
FARMASOTİK KİMYA ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olmak, Farmasotik Kimya alanında doktora yapmış olmak

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
PEDODONTİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Pedodonti uzmanı olmak

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Müzede Eğitim Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Resim İş Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Türk Halk Bilimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 4 Bazı Elementlerin L Alt Tabaka X-Işınlarının Açısal Dağılımlarının deneysel tayini üzerine çalışmış olmak.
GEOMETRİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Hiperbolik Spinorların Geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak
YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Türk Dili Bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1
MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Tüketici Hukuku alanında çalışmış olmak
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Sigorta Hukuku alanında çalışmış olmak

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Türkiye AB ilişkileri ve Batı Medyasındaki Türkiye İmajının Değişimi alanlarında çalışma yapmış olmak
FİNANS ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Uluslararası Finansal Krizler, Piyasa Etkileşimi İle Kalite ve Firma Değeri alanlarında çalışma yapmış olmak
SİGORTACILIK VE AKTÜERYA ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Kişisel Değerler ve Çevre Muhasebesi alanlarında çalışma yapmış olmak
BANKACILIK ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 5 Entelektüel Sermaye, Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Getirileri alanında çalışma yapmış olmak

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
BESLENME BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Obez kadınlarda farklı protein içerikli diyet tedavisi üzerine çalışmış olmak

 

 

TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI K. UNVANI ADEDİ DERECE AÇIKLAMA
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Koroner Arter ektazisi ve koroner yavaş akım konusunda çalışma yapmış olmak
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1 1 Yükseköğretim Kurumlarında Genel Cerrahi Alanında yirmi yıl çalışmış olmak
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 1 1 Hematoloji yan dalı yapmış olmak
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Kasık fıtıklarının laparoskopik ve yamalı onarımları konusunda çalışma yapmış olmak
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Burunda Stafilokok aureus taşıyıcılığı konusunda çalışma yapmış olmak
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Pediatrik Gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 Diyabetli Hastalarda nörobilişsel test konusunda çalışma yapmış olmak
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Pulmoner tromboemboli tanısında BT anjiyografi konusunda çalışma yapmış olmak
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 “Kadınlarda cinsel şiddet öyküsü ve depresyonla ilişkisi” konusunda çalışma yapmış olmak
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Öğrenci ve çalışanların sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 3 Osteoporozda egzersizin etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 “Sol ventrikül hipertrofisi” konusunda çalışma yapmış olmak
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 “Rozase hastalıklarında depresyon ve anksiyete düzeyleri” konusunda çalışma yapmış olmak
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 By-Pass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Bispektral Indeks Monitörizasyonu

Konusunda çalışmış olmak

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1 1 “Kranial Cerrahi” konusunda çalışma yapmış olmak

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız