Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Erciyes Üniversitesi 18 Akademik Personel Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi 18 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Erciyes Üniversitesi birimlerine 12 Öğretim Üyesi ve 6 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

Öğretim Üyesi İlanı;

İLAN
NO
BİRİMBÖL/ABD/ASD/PROGUNVANIDRCADETAÇIKLAMA
1001İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim DalıDoçent11Doçentliğini Maliye Bilim Alanında, Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalında
Almış Olmak
1002İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Yönetim Bilimleri Ana Bilim DalıDoçent11Doçentliğini Siyaset Bilimi Bilim Alanında Almış Olmak.
1003Seyrani Ziraat
Fakültesi
Yemler ve Hayvan Besleme Ana Bilim DalıDoçent11Doçentliğini Yemler ve Hayvan Besleme Alanında
Almış Olmak.
1004Spor Bilimleri FakültesiSpor Yöneticiliği Ana Bilim DalıDoçent11Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında
Almış Olmak. Futbol Taraftarlığı ve Sporda Hizmet Kalitesi Üzerine
Çalışmaları Olmak.
1005İletişim
Fakültesi
Reklamcılık ve Tanıtım
Ana Bilim Dalı
Doçent11Doçentliğini Halkla İlişkiler
Bilim Alanında Almış Olmak
1006İletişim
Fakültesi
Kişilerarası İletişim Ana
Bilim Dalı
Doçent11-
1007Seyrani
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Ana Bilim DalıDr. Öğr. Üyesi31Sebze Yetiştiriciliği, Aşılama
Ve Islah Alanlarında Doktorasını Yapmış Olmak
1008Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Turizm İşletmeciliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Füzyon ve Moleküler Mutfak Konularında
Çalışmaları Bulunmak.
1009İletişim FakültesiBasın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim DalıDr. Öğr. Üyesi31Doktorasını Gazetecilik Alanında Almış Olmak. Yerel Gazetecilik Alanında
Çalışma Yapmış Olmak
1010Eğitim FakültesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim
Dalı
Dr. Öğr. Üyesi41Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
1011Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri
MYO
Ağız ve Diş Sağlığı ProgramıDr. Öğr. Üyesi31Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Olmak.
1012Veteriner FakültesiVeterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi Ana Bilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Evcil Hayvanların Üreme Biyolojisi ve Endokrinolojisi İle İlgili Moleküler
Çalışmalar Yapmış Olmak

 

Öğretim Görevlisi İlanı;

İLAN NOBİRİMİBÖL/ABD/ ASD/PROGUNVANDRCADETAÇIKLAMA
1013Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri
MYO
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)51Kamu Yönetimi Lisans Mezunu ve Yönetim Bilimleri Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış
Olmak
1014Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri
MYO
İlk ve Acil Yardım ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)11Tıp Fakültesi Lisans Mezunu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Olmak
1015Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYOİlk ve Acil Yardım ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)51Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Lisans Mezunu, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında İlk ve Acil Yardım Alanında Ders Verme Deneyimine Sahip
Olmak
1016Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri
MYO
Radyoterapi ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)11Tıp Fakültesi Lisans Mezunu ve Nükleer Tıp Uzmanı Olmak.
1017Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYOElektronörofizyoloji ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)51Fizyoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans
Yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında Elektronörofizyoloji Alanında Ders Verme
Deneyimine Sahip Olmak.
1018Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri
MYO
Anestezi ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)21Tıp Fakültesi Lisans Mezunu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Olmak.

 

İlanın detayları şu şekildedir :

 

ÖĞRETİM ÜYESİ

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.
İlan olunur.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU
Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi: 07/05/2019
Son Başvuru Tarihi: 21/05/2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 27/05/2019
Sınav Giriş Tarihi: 12/06/2019
Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 19/06/2019

A- GENEL ŞARTLAR
1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden)
2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLARI
– Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.

C- MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya
3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
6- ALES Belgesi Fotokopisi
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
9- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
11- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
NOT: Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
– Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.
– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.
Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Rektörlük Evrak Kayıt
Birimi KAYSERİ Tel: (0 352) 207 66 66 – 10614/10615 Faks: (0 352) 437 52 64
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

 

 

       

Kolay Hobiler