Akademik Personel | 17 Haziran 2021, Perşembe

Eğitimde Yangın Var

Eğitimde Yangın Var
       

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd.Doç.Dr.Hanefi Bostan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk eğitim sisteminde son zamanlarda gelişen konulara yer verilerek,“Eğitimde tam bir kaos yaşandığı” ifade edildi.

Açıklamada, temel eğitim yasasının değiştirilmesi ile eğitimde gelinen son durum analiz edildi. Bostan’ın açıklamasına göre uygulanan eğitim politikalarıyla eğitim çıkılmaz bir noktaya taşınmıştır. Ayrıca, eğitim çalışanları arasında huzur almadığı gibi, kazanmış oldukları bütün özlük hakları ellerinden alınmıştır.

 

Öğretmen Olabilmeye Müdahale

Yeni MEB Kanunuyla; KPSS sınavını kazanıp aday öğretmen olanları adaylık sürecinde performansa tabi tutulacak, performansı yeterli bulunanlar sözlü sınava alınacak ve sözlü sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanacak, sözlü sınavını geçemeyenlerin görevine son verilecektir. Daha doğrusu öğretmen olmanın en önemli şartı siyasi iradenin onayına bağlı olacaktır.

Yine MEB burslusu olarak yurt dışına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere üniversiteler adına gönderilecek Araştırma Görevlileri sözlü sınavıyla belirleneceğinden ve sözlü sınavının kayıt altına alınmaması ve sorulacak soruların önceden belirlenme zorunluluğunun olmamasının bu yeni kanunla öngörülmesi ne yapılmak istendiğini anlaşılmaz kılmaktadır. Söz konusu yeni MEB Kanunuyla, 657 sayılı Devlet memurları Kanununda yer almayan “yönetim görevinden ayırma, görevden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma” gibi cezaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilave edilerek öğretim üyeleri üzerindeki baskıyı artırma ve keyfi disiplin cezalarına karşı idari yargıya başvurmanın önü kesilmektedir.

 

Eğitimde Tam Bir Yangın Var

Bütün bunların yanı sıra on iki yıldan beri üniversite hocaları sefalet maaşına mahkûm edilmiş bulunmaktadır. Kamu çalışanları içinde maaşlarına iyileştirme yapılmayan tek kesim üniversite hocalarıdır. Üniversite hocaları, mezun ettikleri ve yeni göreve başlayan öğrencilerinden daha az maaş olma konumuyla yüz yüze bırakılmaları gelinen noktanın vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Bütün yetkililer, üniversite hocalarına gerekli maaş artışının yapılacağına dair birçok defa söz vermelerine ve bu konuda basında çeşitli haberler
yaptırmalarına rağmen gelinen noktada işin sürüncemeye bırakıldığı son yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısından anlaşılmaktadır.
Evet, eğitimde yangın var, hem de ülkenin her tarafını sarmış büyük bir yangın.

 

       

Kolay Hobiler