Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Eğitim-Sen’den ÖYP Alan Sınavına Dava

5 Haziran 2015
Eğitim-Sen’den ÖYP Alan Sınavına Dava
       

Yükseköğretim Genel Kurulu, ‘Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na (ÖYP) İlişkin Usul ve Esaslar’ın bazı maddelerinde değişiklik yaptı. YÖK Genel Kurulu’nun 14 Mayıs’taki düzenlemesine göre, ÖYP’de araştırma görevlisi kadrolarına başvurmak için Yürütme Kurulu tarafından belirlenen alanlarda ‘Alan Sınavı’ yapılacak.

Bu sınav adayların ilgili bilim alanındaki yetkinlik, bilgi ve ifade gücünü ölçecek. Sınavlar, yazılı, sözlü veya ikisi birlikte yapılabilecek. Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Alan Sınavı, üniversitelerin ilgili bilim alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen sınav komisyonu veya komisyonları tarafından düzenlenecek.

Yanlış beyana indirim

Alan Sınavı’na başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek olandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının en az dört katı kadar aday çağrılacak. Alan Sınav puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracaklar için üç sınav sonucuna bakılacak. Lisans not ortalamasının yüzde 20’si etkili olacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının yüzde 25’i; Alan Sınavı puanının ise yüzde 40’ı alınacak. Varsa Yabancı Dil Sınavı puanının yüzde 15’i de göz önünde bulundurulacak. ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler ile kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulunduğu için ataması yapılmayanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları 2 yıl süreyle yüzde 20 oranında düşürülecek.

ÖYP’de Şok Değişiklik! ÖYP’ye Alan Sınavı Geldi!

Eğitim-Sen dava açacak

Eğitim-Sen Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreteri İsmail Sağdıç, YÖK’ün bu düzenlemesine dava açacaklarını belirterek şöyle dedi: “Bu düzenlemesiyle sahtekarlara ve kadrolaşmaya kapı açıyor. Dava açacağız. Getirilen Alan Sınavı uygulaması sorunlu. Sınavın ‘sözlü sınav’ biçiminde de yapılması, YÖK’ün belirleyeceği bir komisyon tarafından düzenlenmesi kadrolaşma faaliyetleri kapsamında görülmeli. Bu, üniversitelerin kurumsal özerkliğini ortadan kaldıran bir uygulama. Böylesi subjektif değerlendirmeye açık bir sınavın, ÖYP puanı hesaplanırken en fazla ağırlığa sahip olması da niyeti ortaya koyuyor. Daha önce sahtekarlık yaptığı tespit edilen birisi tekrar bu programa başvuru yapamazken, şimdi sahtekarlığı tespit edildikten bir yıl sonra ÖYP programına başvurabilecek. Üstelik sahtekarlığın cezası, ÖYP kadrosundan istifa eden ya da kadro kazandığı halde göreve başlamayanlara verilenle aynı. Bu durum ne hakkaniyete ne de hukuka uygun, kabul edilemez bir düzenleme.”

Kaynak: Hürriyet

       

Kolay Hobiler