Akademik Personel | 18 Eylül 2020, Cuma

Eğitim Kurumlarının Açılmasına Düzenleme

26 Haziran 2017
Eğitim Kurumlarının Açılmasına Düzenleme
       

MEB’e bağlı her derece ve türdeki örgün ile yaygın eğitim kurumları, öğretmen akademileri ve pansiyonlara ilişkin “Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” yayımlandı.

 

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı her derece ve türdeki örgün ile yaygın eğitim kurumları, öğretmen akademileri ve pansiyonlara ilişkin açma, kapatma ve ad verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle kurum açılmasına ilişkin genel ve özel esaslar, bakanlığa ait Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları dikkate alınarak güncellendi.

Tüm eğitim kurumları, engelli bireylerin erişimi için TS 9111, TS 12576 standartlarına ve engelliler için yürürlükteki mevzuata uygun hale getirildi.

Yayımlanan yönetmelikle, yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın, imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 metre uzaklığa kadar orta ve yüksek gerilim hattı ve baz istasyonu bulunmaması koşulu getirildi.

Yönetmeliğe göre, okulların akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 metre, eğlence yerlerine ise en az 100 metre uzaklıkta olması gerekecek ve doğal afetlere maruz kalabilecek, sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetleri sağlanmış olacak.

Ana sınıfı açılması kolaylaştırıldı

Yönetmelikle, eğitim kurumları bünyesinde anasınıfı açılması kolaylaştırılarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Anaokulu açılabilmesi için kurumda öğrenci sayısı en az 20 olacak, etkinlik ve oyun odası bulunacak. Ana sınıfında öğrenci sayısı en az 10 olacak. Derslik binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunacak ve ayrı giriş çıkışı olacak.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması

İlkokul açılabilmesi için birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunacak.

Yatılı bölge ortaokulu ve pansiyonlu imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en az 8, en fazla 32 derslik, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi, spor veya drama salonu, öğretim binasından bağımsız kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunacak ve açılacak okul yerleşim biriminin merkezinde olacak.

En fazla 32 derslik, 5. sınıfta en az 20 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunan ortaokul ve imam hatip ortaokulları da açılabilecek.

Mesleki eğitim merkezleri il, ilçe merkezlerinde açılacak

Mesleki eğitim merkezleri, ilgili yönetmelikle ortaöğretim kurumları arasında sayıldığından bu merkezlere ilişkin yeni hükümler getirildi.

Mesleki ve teknik eğitim merkezinin bağımsız açılabilmesi için yerleşim birimi il veya ilçe merkezi olacak ve merkezin açılacağı yerleşim biriminde, merkezde eğitimi yapılacak alan ve dallarla ilgili işletmelerde mesleki eğitime uygun ve yeterli kapasitede iş yeri bulunacak.

Öğretmen akademileri en az 100 kişi kapasiteli

Öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitülerinin en az 100 kişi kapasiteli olacak şekilde, ihtisaslaşmış bulunduğu alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi odası ve benzeri donanıma sahip olması, ayrıca ulaşım imkanları yönünden uygun mahallerde açılması gerekecek.

Konaklamalı olarak açılacak öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitülerinde ayrıca eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi odası, eğitim salonları, yatakhane, teknik servis odası, dinlenme salonu, yatakhane katlarında ütü odası ve kat ofisi, çamaşırhane, kurumun kapasitesine uygun otopark, sosyal tesisler ve benzeri ihtiyaçların karşılanabileceği birimler belirlenecek.

anadolu ajansı

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.