Akademik Personel | 23 Haziran 2018, Cumartesi

Eğitim Kalitesinde Kenya’nın Gerisindeyiz.

5 Mayıs 2014
Eğitim Kalitesinde Kenya’nın Gerisindeyiz.
       

Dünya Ekonomi Forumu (WEF), 2014 senesi, Global Bilgi ve Teknoloji raporunu yayınladı. Rapor Türkiye
için de çarpıcı sonuçlar içeriyor.

 

Eğitim İle İlişkili Bazı Çarpıcı Sonuçlar:

WEF raporuna göre, Türkiye okur yazarlık bakımından dünya ülkeleri arasında 67’inci sırada. Ayrıca, eğitim sisteminin genel kalitesi bakımından ise 91. sırada. Bu durum, biz eğitimcilerin neden sosyal haklar bakımından isteklerimizin gerisinde kaldığımızın da bir göstergesi. Çünkü, eğitimde dünya sıralamasında geri kalmış bir ülkenin akademisyenlerine ve öğretmenlerine sağlayabileceği imkanlar da ne yazık ki sınırlı.

Ayrıca, raporda gençleri yöneticiliğe ve iş hayatına hazırlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin (İşletme Fakültesi) dünya liginde sıralamasına değinilmiş. Buna göre, Türkiye’de bulunan işletme, yönetim ve benzeri eğitim veren fakülteler genel dünya sıralamasında 101.sırada.

Üniversitelerde, pratik hayattan uzak eğitim verilmesi, yazılan kitapların azımsanmayacak bir kısmının yabancı kaynaklardan çeviri niteliğinde özgün olmayan eserlerden oluşması bu üzücü sonucun nedenlerinden bir tanesi.

İşletme fakülteleri için belirtilen bu üzücü sonuç ne yazık ki temel matematik ve fen eğitimi için de geçerli. Türkiye matematik ve fen dersleri bakımından da dünya liginde 101. sırada.

Genel Eğitim kriterleri değerlendirmesinde ise, Türkiye ne yazık ki; Zimbabwe, Moldova, Vietnam, Umman, Tayland ve benzeri, dünya ekonomisinde etkin olmayan çoğu ülkenin gerisinde bir performans göstermekte.

Bu sonuç, eğitim kalitesi ile ekonomik büyümüşlüğün arasında bir ilişki olmadığının da bir göstergesi. Türkiye’ye göre çok daha ufak ekonomiye sahip olan ülkeler, eğitim kalitesi açısından bizden çok daha iyi sıradalar. Örn: Ürdün 27’inci; Gambiya 29; Kenya 44; Gana 46; Estonya ise 47. sırada.

Ekonomik büyüklük bir devletin elbetteki ne kadar başarılı olduğunu gösteren faktörlerden bir tanesi. Ancak, eğitim sistemi de uzun vadeli ekonomik büyümeyi garanti altına alan teknik bilgi birikimi sağlayan çok önemli bir alan.  Bu bakımdan, eğitim sistemimizin de acil bir reforma ihtiyacı var gibi gözüküyor.

 

Eğitim Dışı Diğer Alanlarda Performansımız

Hükümetlerin son teknolojileri satın alımı : 23.

Internet Kullanan birey sayısı : 73.

Yargının Bağımsız Olması: 85.

Kanun Yapma Etkinliği: 19.

Sosyal Medya Kullanımı: 61.

E-Devlet Servisleri: 73.

Okullarda Internet Erişimi: 63.

 

 

Hazırlayan: Akademikpersonel.org

Raporun tamamını BURADAN indirebilirsiniz.

       

BENZER HABERLER