GündemSlayt Haber

Eğitim-Bir-Sen’de ÖYP’lileri Mağdur Edecek Düzenlemeye Dava Açtı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslarda yaptığı değişiklikle getirdiği, derslerini tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararıyla kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönecekleri hükmüne dava açtık.

04.02.2016 tarihli Genel Kurul kararıyla ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklikler yapılmış ve “Danışman ataması ve tez izleme komitesi” başlıklı 11. maddesinin üçüncü fıkrası, “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Eğitim-Sen de ÖYP Usul Esas Değişikliğine Dava Açtı

Ancak bu yönetmelik hükmüyle, kaynağını ve dayanağını oluşturan başta 10. maddesi olmak üzere, 2547 sayılı Kanun’da ve Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik’te yer almayan bir hususta yetki gasbı suretiyle kanunun yetiştirilecek öğretim elemanları yönünden getirdiği bir hakkı daraltıcı mahiyette hüküm tesis edilmiştir.

Dava konusu ettiğimiz değişiklikten önceki düzenlemede, ÖYP kadrolarına atanmakla birlikte atandıkları yükseköğretim kurumunun haricinde bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitimlerini tamamlayanların, eğitimlerinin bir ileriki aşamaya geçerek tez çalışmalarını, lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri yükseköğretim kurumu ya da atandıkları yükseköğretim kurumunda yürütebilecekleri yönünde, “tez danışmanının olumlu görüşü” şartına bağlanmıştı. Ancak dava konusu düzenlemede, −kaldırılan düzenlemedeki öğretim elemanlarının yetiştirilmesi amacını göz ardı edecek surette− tez danışmanı veya yürütme kurulunun görüşüne, diğer bir ifadeyle, tez çalışmalarını lisansüstü eğitimine devam ettiği yükseköğretim kurumunda yürütmesi gerekliliği haline− itibar edilmeksizin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönecekleri hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü üzere, yapılan değişiklik, 2547 sayılı Kanun’da öğretim üyesi yetiştirilmesi amacına dönük hükümlerin ruhuna ve özüne aykırı niteliktedir.

Eğitim-Sen Binlerce ÖYP’liyi Mağdur Edecek Maddeyi Yargıya Taşıyor!

Eğitim-Bir-Sen olarak, söz konusu hatalı düzenlemenin geri alınması noktasında YÖK’e yaptığımız başvuruların kısa vadede olumlu sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, Danıştay’da yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açtık.

Kaynak: Eğitim Bir Sen

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu