Akademik Personel | 29 Kasım 2020, Pazar

Eğitim Bir-Sen: Geliştirme Ödeneği Bakanlar Kuruluna Sevk Ediliyor

18 Aralık 2014
Eğitim Bir-Sen: Geliştirme Ödeneği Bakanlar Kuruluna Sevk Ediliyor
       

Eğitim-Bir-Sen olarak, geliştirme ödeneği konusunda yaptığımız görüşmelerle ödemenin devamı noktasındaki nihai düzenlemenin Bakanlar Kurulu’na gönderilmesini sağladık.

Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 2. maddesi gereğince öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15.12.2014 tarihi itibarıyla bir kısım üniversiteler yönünden son verilecek olması nedeniyle başta Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlar nezdinde resmi girişimlerde bulunmuş ve ikili görüşmeler gerçekleştirmiştik.

Geliştirme Ödeneği 15 Yılını Dolduran Üniversitelerde Sona Erecek.

Girişimlerimiz neticesinde geliştirme ödeneğinin devamını sağlayacak düzenlemenin Bakanlar Kurulu’nda imzaya sunulduğu bilgisi sendikamıza iletilmiş bulunmaktadır.

Bütçe görüşmeleri başlamadan evvel Eğitim-Bir-Sen olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve YÖK’e bir yazı göndererek, 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 2. maddesinde yer alan hükmün değiştirilmek suretiyle geliştirme ödeneğinin ödenmesine devam edilmesini, mezkûr maddede geçen on beş yıl şeklindeki sınırlamanın kaldırılması noktasında gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmiştik. Yine Kasım ayında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında, söz konusu soruna dikkat çekmiş, geliştirme ödeneği ödenmesine devam edilebilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesini istemiştik.

Bütün bu süre boyunca resmi girişimler yanında ilgili kurum yetkilileriyle yaptığımız ikili görüşmelerde de geliştirme ödeneğinin devamı noktasında ısrarcı olduk ve bu görüşmelerde verilen sözlerin yerine getirilmesinin takipçisi olduk.

Nihayetinde talebimizin ve gerekçelerimizin haklılığının ilgili kurumlar nezdinde yankı bulması neticesinde geliştirme ödeneğinin devamını sağlayacak düzenlemenin imzaya sunulduğu tarafımıza iletilmiştir.

Kaynak: http://www.egitimbirsen.org.tr/manset-haberleri/gelistirme-odenegi-bakanlar-kurulu-na-sevk-ediliyor-/2954/#sthash.BcvWZ8Yt.dpuf

       

Kolay Hobiler