Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Ege Üniversitesi Akademik Personel Alacak

23 Aralık 2016
Ege Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Yardı inci Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

 

KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİMDALI KADRO

ÜNVANI

KADRO

DERECE

ADET İLAN AÇIKLAMASI
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
TİBBİ

FARMAKOLOJİ

PROFESÖR 1 1 Hücre Kültürü ve immünsüpresif Ajanlarla ilgili çalışmalar konu-
sunda deneyimli.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ANESTEZİ YOLOJİ
VE REANİMASYON
PROFESÖR 1 1 Yoğun Bakım yan dal uzmanlık belgesi olmak. Yoğun Bakım
alanında klinik ve deneysel araştırmalar ile bilimsel projeler
konusunda, Faz 1 kliniği uygulamalarında deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ANESTEZİYOLOJİ
VE REANİMASYON
PROFESÖR 1 1 Yoğun Bakım yan dal uzmanlık belgesi olmak.Transplantasyon ve
robotik cerrahi anestezisinde deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ANESTEZİYOLOJİ
VE REANİMASYON
PROFESÖR 1 1 Algoloji yan dal uzmanlığı olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı aka-
punktur sertifikasına sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ANESTEZİYOLOJİ
VE REANİMASYON
DOÇENT 1 1 Karaciğer transplantasyonu anestezisinde deneyimli olmak,
TÜBİTAK Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazıilama ve
Yürütme Eğitimi almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ANESTEZİYOLOJİ
VE REANİMASYON
DOÇENT 1 1 Rejyonal anestezi, günübirlik cerrahide anestezi konusunda
yurtdışı deneyimi olmak.Robotik cerrahide deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP
BİLİMLERİ
TIBBİ BİYOKİMYA YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Biyokimya doktorası yapmış olmak. Mik-
roarray yöntemi ile genom düzeyinde gen ifadesi, DNAdizilemesi
ve kopya numarası çalışmaları yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BİYOMETRİ VE
GENETİK
DOÇENT 1 1 Biyometri alanında çalışmalarda bulunmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT

TEKNOLOJİSİ

SÜT TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Doktorasını Süt Teknolojisi Anabilim Dalında yapmış olmak,
“Probiyotikler ve Fermente Süt Ürünleri” konularında çalışmaları
olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE

BİTKİLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ DOÇENT 1 1 Bahçe Bitkilerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi alanında çalışmalan
bulunmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

DERİ

MÜHENDİSLİĞİ

DERİ

MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR 1 2 Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği alanında çalışmış ve
yayınlar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK DOÇENT 1 1 İnşaat Mühendisliği Geoteknik alanında doçent Unvanına sahip
olmak, görüntü işleme tekniklerinin mikroyapısal incelemelerde
kullanılması konularında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK DOÇENT 1 1 İnşaat Mühendisliği Geoteknik alanında doçent Unvanına sahip
olmak, geoteknik deprem mühendisliği ve zemin dinamiği
konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DO-
NANIM
YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve elektrik
devreleri, sayısal, elektronik, mantık devreleri dersleri verebilecek
olan.
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
PROFESÖR 1 1 CAD/CAM Adezyon ve Implantoloji deneyimi olan
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
PROFESÖR 1 1 Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi ile
ilgili deneyimi olan (Yurtdışı deneyimli)
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLER

AĞIZ,DİŞ VE ÇENE
CERRAHİSİ
DOÇENT 1 1 Plezocerrahinin yara iyileşmesi konusunda deneyimi olan
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ
DOÇENT 1 1 iki ve üç boyutlu dental görüntüleme yöntemleri konusunda
deneyimli olan (Yüksek lisans dersi vermiş olmak)
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ
DOÇENT 1 1 Ağız kanserlerinin erken tanısına yönelik yöntemlerde deneyimli
olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
klTnik

BİLİMLERİ

PEDODONTİ DOÇENT 1 1 Doktora sonrası koruyucu diş hekimliği konusunda yurtdışı
deneyimi olan.
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

PERİODONTOLOJİ DOÇENT 1 1 Periodontal mikro cerrahi deneyimi olan
EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ KLASİK

ARKEOLOJİ

PROFESÖR 1 1 Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve
Ticaret Tarihi konusunda çalışmaları olmak.
EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
YENİ TÜRK
EDEBİYATI
DOÇENT 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

MÜTERCİM

TERCÜMANLIK

MÜTERCİM

TERCÜMANLIK

(ALMANCA)

DOÇENT 1 1 Alman Dili ve Edebiyatında Doçentlik ünvanını almış olmak,
görsel ve işitsel çeviri alanında yayınları olması.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMA
VE İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR 1 1 Balıkçılıkta üreme boyu ve yaşı konularında çalışıyor olmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMA
VE İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR 1 1 Balıkçılık yönetimi ve ekonomisi konularında çalışıyor olmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMAVE
İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR 1 1 Trol teknolojisi ve seçiciliği konularında çalışıyor olmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMA
VE İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

DOÇENT 1 1 Av araçlarında tasarım ve iyileştirme konularında çalışıyor olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
PROFESÖR 1 1 CAD/CAM Adezyon ve Implantoloji deneyimi olan
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
PROFESÖR 1 1 Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi ile
ilgili deneyimi olan (Yurtdışı deneyimli)
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLER

AĞIZ,DİŞ VE ÇENE
CERRAHİSİ
DOÇENT 1 1 Plezocerrahinin yara iyileşmesi konusunda deneyimi olan
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ
DOÇENT 1 1 iki ve üç boyutlu dental görüntüleme yöntemleri konusunda
deneyimli olan (Yüksek lisans dersi vermiş olmak)
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ
DOÇENT 1 1 Ağız kanserlerinin erken tanısına yönelik yöntemlerde deneyimli
olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
klTnik

BİLİMLERİ

PEDODONTİ DOÇENT 1 1 Doktora sonrası koruyucu diş hekimliği konusunda yurtdışı
deneyimi olan.
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
KLİNİK

BİLİMLERİ

PERİODONTOLOJİ DOÇENT 1 1 Periodontal mikro cerrahi deneyimi olan
EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ KLASİK

ARKEOLOJİ

PROFESÖR 1 1 Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve
Ticaret Tarihi konusunda çalışmaları olmak.
EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
YENİ TÜRK
EDEBİYATI
DOÇENT 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

MÜTERCİM

TERCÜMANLIK

MÜTERCİM

TERCÜMANLIK

(ALMANCA)

DOÇENT 1 1 Alman Dili ve Edebiyatında Doçentlik ünvanını almış olmak,
görsel ve işitsel çeviri alanında yayınları olması.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMA
VE İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR 1 1 Balıkçılıkta üreme boyu ve yaşı konularında çalışıyor olmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMA
VE İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR 1 1 Balıkçılık yönetimi ve ekonomisi konularında çalışıyor olmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMAVE
İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR 1 1 Trol teknolojisi ve seçiciliği konularında çalışıyor olmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMA
VE İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

DOÇENT 1 1 Av araçlarında tasarım ve iyileştirme konularında çalışıyor olmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ
AVLAMA
VE İŞLEME
TEKNOLOJİSİ
AVLAMA

TEKNOLOJİSİ

DOÇENT 1 1 Büyük pelajik balıkların avcılığı ve yönetimi konularında çalışıyor
olmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ

TEMEL

BİLİMLER

İÇ SULAR
BİYOLOJİSİ
DOÇENT 1 1 içsular Biyolojisi Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve sucul
coleoptera ile hemiptera konularında araştırmaları bulunmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ

TEMEL

BİLİMLER

İÇ SULAR
BİYOLOJİSİ
DOÇENT 1 1 İçsular Biyolojisi Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve chirono-
midae ile chaoboridae üzerine araştırmaları bulunmak.
SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ

TEMEL

BİLİMLER

BALIKÇILIK TEMEL
BİLİMLERİ
DOÇENT 1 1 Balıkçılık Temel Bilimleri Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve
Deniz iğnesi ile Deniz atı gibi balık türlerin biyolojik ve ekolojik
özellikleri hakkında araştırmaları bulunmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA
İLİŞKİLER VE
TANITIM
HALKLA İLİŞKİLER PROFESÖR 1 1 DoçentliğinTUygulamalı İletişim Bilim Alanı” nda almış olmak,
bilgi yönetimi, pazarlama, kalite yönetimi,halkla ilişkiler alanında
çalışmalar yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA
İLİŞKİLER VE
TANITIM
ARAŞTIRMA

YÖNTEMLERİ

PROFESÖR 1 1 DoçentliğinfUygulamalı İletişim Bilim Alanı” nda almış olmak,
çocuk ve iletişim, toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA
İLİŞKİLER VE
TANITIM
ARAŞTIRMA

YÖNTEMLERİ

DOÇENT 1 1 Doçentliğini”Uygulamalı İletişim Bilim Alanı” nda almış olmak,
dijital iletişim, marka yönetimi, pazarlama iletişimi, nitel iletişim
araştırmaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-
TELEVİZYON
VE SİNEMA
FOTOĞRAFÇILIK
VE GRAFİK
YARDIMCI

DOÇENT

2 1 Grafik Tasarım lisans ve yüksek lisans mezunu, Reklamcılık
bölümü doktora mezunu olmak. Görsel iletişim alanında
çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET TÜRK

MUSİKİSİ

KONSERVATUARI

SES EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Türk Halk Müziği tarihi, derlemeciliği ve alan araştırmaları konu-
sunda çalışmalar yapmış olmak.
NÜKLEER BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
NÜKLEER

TEKNOLOJİ

DOÇENT 1 1 Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti Unvanına
sahip, nükleer atık idaresi konusunda yayınları olan.
NÜKLEER BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
NÜKLEER

TEKNOLOJİ

DOÇENT 1 1 Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti Unvanına
sahip, nano adsorbanlar ile radyonüklid giderimi konusunda
yayınlan olan.
TİRE KUTSAN

MESLEK

YÜKSEKOKULU

GIDA

TEKNOLOJİSİ

PROGRAMI

PROFESÖR 1 1 Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı, Meyve Sebze işleme Teknolojisi
Bilim Dalında Doçent olmak.
EGE MESLEK
YÜKSEKOKULU
MAKİNE

PROGRAMI

PROFESÖR 1 1 Makine Teknolojileri bilim alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
Kompozit malzemeler, elastoplastik ve biyomekanik konularında
çalışmaları bulunmak.
       

BENZER HABERLER