Akademik Personel | 25 Haziran 2019, Salı

Ege Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

18 Aralık 2018
Ege Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

 

KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM KADRO

ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET İLAN ŞARTLARI
ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU RAFİNERİ VE PETRO- KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

2 1 Hidrokarbon tayini, katalizör-fotokatalizör sentezi, katalitik, fotokatalitik reaksiyonlar, OFET ve güneş pili uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MODA

TASARIMI

MODA GİYİM TASARIMI PROFESÖR 1 1 Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Doçent unvanı almış olmak. Moda tasarımı, giyim ürünleri geliştirilmesi ve antropometrik ölçüm sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.
MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MODA

TASARIMI

MODA GİYİM TASARIMI DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

4 1 Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak. Moda tasarımı, giyim ürünleri geliştirilmesi ve antropometrik ölçüm sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.
MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MODA

TASARIMI

MODA GİYİM TASARIMI DOKTOR

ÖĞRETİM

ÜYESİ

1 1 İşletme Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak. Moda Tasarımı, giyim ürünleri geliştirilmesi ve moda pazarlama alanlarında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER