Akademik Personel | 26 Ekim 2020, Pazartesi

Düzce Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak

22 Ağustos 2019
Düzce Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak
       

Düzce Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak.

Düzce Üniversitesi çeşitli fakültelere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına 61 akademisyen alımı yapacak.

 

Düzce Üniversitesi çeşitli fakültelere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı kadro detayları ve aranan şartlar;

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimBölümAnabilim DalıKadro
Unvanı
Kadro
Adedi
Kadro
Derecesi
İlan Şartı
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerProfesör11Uluslararası İlişkiler alanında Doçent Unvanı almış ve Ortadoğu Ülkeleri, Enerji ve Göç konularında çalışmış
olmak
Akçakoca Meslek
Yüksekokulu
Otel, Lokanta ve
İkram Hizmetleri
Turizm ve Otel
İşletmeciliği
Doktor Öğretim Üyesi11Turizm alanıında doktora yapmış, gastronomi ve helal
gıda konularında çalışmış olmak
Akçakoca Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikTurizm İşletmeciliği ve OtelcilikDoçent12Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı almış,
örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi alanlarında turizm disiplinine yönelik çalışmış olmak.
Düzce Meslek YüksekokuluBitkisel ve Hayvansal
Üretim
ArıcılıkDoktor Öğretim Üyesi11Anadolu balarısının (Yığılca Ekotipi) ıslah ve
seleksiyonu konsuunda çalışmış olmak
Elektrik ve Enerjiİklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiDoçent11Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış ve fotovoltaik/termal (PV/T) sistemler konusunda
çalışmış olmak
TasarımModa TasarımıDoktor Öğretim Üyesi11Mesleki eğitim ve genel konfeksiyon teknolojisi eğitimi konusunda çalışmış olmak
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimProfesör11Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Doçent
unvanı almış, öğretmen eğitimi ve akreditasyonu konusunda çalışmış olmak
Eğitim YönetimiProfesör11Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Doçent unvanı almış, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve okul yönetimi
konularında çalışmış olmak
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Doktor Öğretim Üyesi11Ölçme ve değerlendirme alanında yapı geçerliliğinin
belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.
Temel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoçent11Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış,
okul öncesi eğitimi programı ve erken okuryazarlık konularında çalışmış olmak
Okul Öncesi EğitimiDoçent11Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış,
okul öncesi dönem çocukların matematiksel gelişimleri konusunda çalışmış olmak
Okul Öncesi EğitimiDoktor Öğretim Üyesi11Okul öncesi dönem çocukların sanat eğitimi konusunda
çalışmış olmak
Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiBotanikProfesör11Etnobotanik ve Ekoloji alanlarında çalışmış olmak
Moleküler BiyolojiDoçent11Bakteriyosid ve Lipaz enzimlerinin karakterizasyonu
konusunda çalışmış olmak
FizikKatı Hal fiziği Anabilim DalıProf. Dr.11Katı ve sıvı kristallerin elektriksel ve optik özellikleri konusunda çalışmış olmak
Atom ve Molekül
Fiziği Anabilim Dalı
Doçent 11Organik transistör teknolojileri konusunda çalışmış
olmak
KimyaOrganik KimyaDoçent11Fotokromizm konusunda çalışmış olmak
SosyolojiGenel Sosyoloji ve
Metodoloji
Doçent11Sosyoloji Alanında Doçent unvanı almış ve göç
sosyolojisi konusunda çalışmış olmak
Uygulamalı SosyolojiDoçent11Sosyoloji Alanında Doçent unvanı almış ve serbest
zamanlar sosyolojisi konusunda çalışmış olmak
TarihOrtaçağ TarihiDoktor Öğretim Üyesi11Memluk devletiyle ilgili çalışmış olmak
Türk DiliYeni Türk EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi15Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı süreli yayınları konusunda çalışmış olmak
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKelam ve İtikadı
İslam Mezhepleri
Profesör11Mezhep imamlarının Kuran'ın irade ve meşiet
kavramlarına yaklaşımları konusunda çalışmış olmak
İşletme FakültesiİşletmeSayısal YöntemlerDoktor Öğretim Üyesi11Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında doktora yapmış, Panel Veri Analizi ve Çok Kriterli Karar Verme
Yöntemleri konusunda çalışmış olmak
Yönetim ve OrganizasyonDoçent11Yönetim ve Starateji alanında doçent unvanı almış, İş
Çevresi, Örgüt Kültürü ve İşletme Stratejileri konularında çalışmış olmak.
Sigortacılık ve Sosyal GüvenlikSosyal GüvenlikProfesör11Gelişme İktisadı alanında doçent unvanı almış, Sosyal Güvenlik Sağlık Sigortası, Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve İş Gücü konularında çalışmış
olmak
Kaynaşlı Meslek
Yüksekokulu
Malzeme ve Malzeme
İşleme Teknolojileri
Polimer TeknolojisiProfesör11Harmonik analiz ve DEIS Yöntemleri konusunda
çalışmış olmak
Mühendislik FakültesiBilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar BilimleriProfesör11Optimizasyon ve görüntü işleme alanında çalışmış
olmak
Makine MühendisliğiEnerjiDoktor Öğretim Üyesi15Katı atıklardan termal işleme yöntemi ile yakıt üretimi
konusunda çalışmış olmak
EnerjiDoktor Öğretim Üyesi11Kentsel katı atıkların piroliz yöntemi ile işlenmesi
konusunda çalışmış olmak
Orman FakültesiOrman Endüstrisi MühendisliğiOrman Biyolojisi ve
Odun Koruma Teknolojisi
Doçent12Odun zararlısı böcek ve mantarlar konusunda çalışmış olmak
Orman Endüstrisi
Makineleri ve İşletme
Doçent12Üst yüzey işlemleri, vernik ve yaşlandırma konularında
çalışmış olmak
Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletmeDoçent12Orman ürünleri sanayisinde çalışan performansı, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmış olmak.
Orman MühendisliğiOrman AmenajmanıDoçent12Orman planlamada optimizasyon tekniklerinin
kullanımı konusunda çalışmış olmak
Peyzaj MimarlığıPeyzaj TeknikleriDoçent12Peyzaj mimarlığında çevresel sorunlar konusunda çalışmış olmak
Yaban Hayatı
Ekolojisi ve Yönetimi
Yaban Hayatı
Ekolojisi ve Yönetimi
Doçent11Sulak alan omurgalıları konusunda çalışmış olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi15Simülasyon ve Hibrit Simülasyon konusunda çalışmış olmak
Sanat, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıDoçent11Güzel sanatların "tasarım" bilim alanında Doçent unvanı almış, illüstrasyon uygulamaları konusunda çalışmış olmak
HeykelHeykelDoçent11Plastik Sanatlar alanında doçent unvanı almış ve çağdaş figüratif yaklaşımlar konusunda çalışmış olmak
HeykelDoktor Öğretim Üyesi11Güzel Sanatlar Alanında Doktora/Sanatta yeterlik sahibi, Disiplinlerarası Sanat alanında çalışmış olmak
İç Mimarlıkİç MimarlıkDoktor Öğretim Üyesi11İç Mimarlık ve eğitim çevreleri tasarımı alanında
çalışmış olmak
MimarlıkMimarlıkDoçent12İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış, uygulama malzemeleri konusunda çalışmış olmak
MimarlıkDoktor Öğretim Üyesi15Özel uygulama malzemeleri ve mimarlıkta sürdürülebilirlik konularında çalışmış olmak
MüzikTürk MüziğiDoçent12Müzikoloji alanında doçent unvanı almış, Türk sanat müziği ve müzikoloji alanlarında çalışmış olmak
ResimResimDoçent12Plastik Sanatlar alanında doçent unvanı almış, sanat ve çevre konusunda çalışmış olmak
Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Doktor Öğretim Üyesi11Futbolcularda sosyal aktivite, karar verme ve benlik
saygısı konularında çalışmış olmak
Antrenörlük EğitimiHareket ve Antreman BilimleriDoçent11Piyometrik antrenman, denge ve psikomotor konularında çalışmış olmak
Teknoloji FakültesiAğaç İşleri Endüstri MühendisliğiAğaç İşleri Endüstri MühendisliğiDoçent11Ağaç malzemede yoğunlaştırma modifikasyonu ve mobilya üst yüzey işlemleri konularında çalışmış olmak
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Elektrik MakineleriProfesör11Aktif güç filtreleri konusunda çalışmış olmak
İnşaat MühendisliğiYapı İşletmesiProfesör11Mühendislik ekonomisinde yapılabilirlik analizleri, yalın ve sürdürülebilir inşaat konularında çalışmış olmak
Makine ve İmalat
Mühendisliği
Makine ve İmalat
Mühendisliği
Doçent12Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve
kriyojenik işlem konusunda çalışmış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyolojiProfesör11İnhalasyon anesteziklerin böbreklere etkileri konusunda çalışmış olmak
Genel CerrahiProfesör11Batın Defektlerinde Yapışıklıkların Önlenmesi konusunda
çalışmış olmak
Göz HastalıklarıDoçent12Konjunktiva bakteri florası konusunda çalışmış olmak
Kadın Hastalıkları ve DoğumDoçent11Bariatrik cerrahinin gebelik sonuçlarına etkileri konusunda çalışmış ve üremeye yardımcı tedaviler
sertifikası olmak
Doçent11Labiumminus damarlanması konusunda çalışmış ve üremeye yardımcı tedaviler sertifikası olmak
ÜrolojiProfesör11Androloji ve Vücut Dışı Taş Kırma Konularında Klinik
ve Deneysel çalışmalar yapmış olmak
Dahiili Tıp BilimleriDermatolojiDoçent12Likende göz bulguları konusunda çalışmış olmak
KardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi15Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Vaspin konusunda çalışmış olmak
Temel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDoktor Öğretim Üyesi14Doktorasını Histoloji ve Embiriyoloji alanında
tamamlamış ve prostat kanser hücreleri arasında iletişim sağlayan yolaklar konusunda çalışmış olmak
Tıbbi BiyolojiDoçent12Moleküler Düzeyde Bakteri Teşhisi ve Antibiyotik
Direnç Geni Tespiti konusunda çalışmış olmak
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiBahçe BitkileriBahçe BitkileriDoçent11Sert kabuklu ve subtropik meyvelerin ıslahları konularında çalışmış olmak

 

Düzce Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri:22.08.2019 – 05.09.2019 tarihleri arası.

Düzce Üniversitesi akademisyen alım ilanına başvuru yapmak için üniversitenin websitesini ziyaret edebilirsiniz. Diğer akademisyen alım ilanlarımıza da göz atabilirsiniz.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.