Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Düzce Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

8 Ekim 2018
Düzce Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Düzce Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri: 05.10.2018 – 19.10.2018 tarihleri arası.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVAN DERECE ADET NİTELİK
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu ve

akran zorbalığı konusunda çalışmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktora yapmış ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent 2 1 Otookside yağ asitlerinin

graftkopolimerizasyonu konularında

çalışmış olmak.

Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Cebirsel topoloji ve çizge kuramı

konularında çalışmış olmak.

Topoloji Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Metrik uzaylarda tamlık ve kompaktlık

kavramları konularında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi İşletme Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Entelektüel sermaye ve bankacılık

alanlarında çalışmış olmak.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Ülkelerin ekonomik büyümesi, küresel

ekonomi ve ekonometrik modelleme

konularında çalışmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Doçent 1 1 Nicel karar alma yöntemleri alanında

doçent unvanı almış ve nicel karar

analizi konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Sanal yerel alan ağları konusunda çalışmış

olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Elektromanyetik fırlatıcılar ve doğrusal

olmayan kontrol sistemleri konularında

çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi 5 1 DC magnetron püskürtme yöntemi

konusunda çalışmış olmak.

Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Profesör 1 1 Çelik yüzey özelliklerinin galvanizleme

davranışına etkisi konusunda

çalışmış olmak.

Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Profesör 1 1 Toplam bakım yönetiminin orman

ürünleri işletmesinde uygulanması

konusunda çalışmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Liderlik ve doğa sporları konularında

çalışmış olmak.

Antrenörlük Eğitimi Spor Sağlık Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım

konularında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora

yapmış, kablosuz algılayıcı ağlar

konularında çalışmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Doçent 2 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

alanında doçent unvanı almış ve güç

sistemlerinde gerilim kararlılığı konusunda

çalışmış olmak.

Elektrik Makineleri Doçent 2 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

alanında doçent unvanı almış ve düşük

gerilim iyileştirme yeteneği konusunda

çalışmış olmak.

Elektronik Doçent 2 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

alanında doçent unvanı almış ve akıllı

yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

konusunda çalışmış olmak.

Elektronik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Elektronik alanında doktora yapmış ve

dalga klavuzları konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent 3 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçent

unvanı almış ve zemin dinamiği ve

sıvılaşma konularında çalışmış olmak.

Yapı Malzemesi Doçent 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçent

unvanı almış ve mekanik alanında

çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Diyabetes mellitusun kemikler üzerine

etkileri konusunda çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Epilepsi ve serebral palsi ile kemik

densitesi konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları Doçent 2 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak,

multiplmiyelom konusunda

çalışmış olmak.

Radyoloji Doçent 2 1 Akciğer fibrozisi, hava kistleri ve

aksesuar bronşlar konularında

çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Diyabet hastalarında nöromuskuler

bloğun kaldırılması konusunda çalışmış

olmak.

Genel Cerrahi Doçent 2 1 Karaciğer ve böbrek nakli konusunda

eğitime ve deneyime sahip olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 1 Tüp bebek sertifikasına sahip olmak,

adenomyozisli hastalarda

laparoskopikhisterektomi konularında

çalışmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Menapozal ve perimenopozal hastalarda

adneksiyol kitlelerde malignite riski konusunda çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İzole koroner arter by-pass operasyonları sonrası atrial fibülasyon alanında çalışmış olmak.
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Türk dış politikası, Ortadoğu ve terörizm konularında çalışmış olmak.
Akçakoca Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hizmet işletmelerinde marka konumlandırma stratejileri konusunda çalışmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler