Akademik Personel | 17 Temmuz 2018, Salı

Düzce Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı

17 Şubat 2017
Düzce Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu İlanı
       

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİLERİ DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE MÜRACAAT ŞARTLARI

Programa Başvurular                                   : 20 Şubat-24 Şubat 2017

Program Bilim Sınavı ve Mülakat                : 27 Şubat 2017

Kesin Kayıt                                                    : 28 Şubat 2017

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağının karşılanması çerçevesinde Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Doktora Programı açılmış olup, 5 öğrenciye azami 4 yıl (yılda 12 ay) boyunca aylık 1.550,00 TL burs (yıllık enflasyon oranına bağlı) verilecektir.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

T.C. Vatandaşı olmak.

Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, özel ve diğer) gerekmektedir.

Doktora eğitimine devam eden ve tez aşamasına geçmemiş olanların da müracaat etme hakkı bulunmaktadır.

Başvurular 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne bizzat yapılacaktır.

KONTENJANLAR

Burs Alanı Doktora

Kontenjanı

Aranan Şartlar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Teknolojileri Doktora Programı 5 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.

 

DOKTORA BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

  1. Mezuniyet Koşulu

Doktora programlarına başvuracak adaylar için bir Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3,0 olması gerekir. Yurtdışı diplomalarda Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesi gereklidir.

  1. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu

Doktora programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edilen puanın başvurduğu programın türünde (sayısal) en az 55; lisans diplomasıyla doktora programına başvuranlar için en az 80 olması gerekir. ALES geçerlilik süresi 3 yıldır.

  1. Yabancı Dil Koşulu (İngilizce)

Doktora programına başvuracak adayların YDS, KPDS veya ÜDS sınavlarından birinden en az 55 almış olması ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir başka sınavdan bu puana denk bir puan alması gerekir. YDS, KPDS ve ÜDS dışındaki sınav puanlarının son iki yıl içerisinde alınmış olması gerekir.

  1. Sınavların Değerlendirilmesi

Doktora

Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES sınavı sonucu %50, bilim sınavı sonucu %30, 100 üzerinden ifade edilen yüksek lisans, yoksa lisans not ortalaması %10 ve mülakat değerlendirme sonucu %10 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tabloları esas alınır.

NOT- 1: Bilim ve Mülakat Sınavı’ na girmeyen adaylar başarısız olarak değerlendirilecektir.

  1. Başvuru için gerekli belgeler

a- Aday tarafından doldurulacak başvuru formu, b- Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c- Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir).

d- Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript), e- Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre sınırları içinde olduğunu gösteren Enstitü onaylı detaylı öğrenci belgesi,

f-ALES belgesi

g-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, h- İki adet vesikalık fotoğraf (4,5×6),

       

BENZER HABERLER