Akademik Personel | 24 Şubat 2020, Pazartesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Resmi Gazetede yayımlanan akademik personel alımı ilanına göre Hukuk Fakültesi mezunu ve “iş ve sosyal güvenlik hukuku” alanında doçentliğini almış, en az 3 yıl bu alanda profesör olarak çalışmış olmak şartıyla profesör alımı yapılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

Dokuz Eylül Üniversitesi profesör alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİM/ANABİLİM DALIUNVANADETNİTELİK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik HukukuProfesör1Hukuk Fakültesi mezunu ve "iş ve sosyal güvenlik hukuku" alanında doçentliğini almış, en az 3 yıl bu alanda profesör olarak çalışmış olmak.

Dokuz Eylül Üniversitesi profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre aşağıda belirtilen anabilim dalına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek; bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Dokuz Eylül Üniversitesi profesör alımı ilanı ile ilgili başvuru formu için üniversitenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.