Akademik Personel | 20 Haziran 2018, Çarşamba

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

2 Haziran 2017
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini,  yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI UNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik Eğitimi Profesör 1 Ortaöğretim Matematik Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Matematiksel modelleme ve kuadratik fonksiyonlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Matematik Eğitimi Profesör 1 Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Smarandache Eğriler ve Uzamsal Yetenek ile ilgili çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 Cumhuriyet dönemi eğitim politikaları-müfredatlar, yabancı uzmanlar ve sosyal bilgiler eğitimi çalışmaları yapmış olmak.
Coğrafya Eğitimi Profesör 1 Coğrafya Eğitiminde Karikatür ve Coğrafi Miras Bilinci konularında çalışmaları olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi(*) Profesör 1 Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak.
Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*) Doçent 1 Deniz Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz Ticareti Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku alanında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Mali İktisat Profesör 1 Maliye bilim alanında doçentliğini almış olmak. Mali politikalar, finansal ekonomi ve enerji ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak.
Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Kantitatif karar verme teknikleri ve oynaklık modellemeleri kapsamında performans ve risk analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Bağımsız Denetimde Çalışma Kağıtları, Sürdürebilirlik Raporları ve Denetimi ile Türkiye Muhasebe Standartları konularında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Finans ve Bankacılık(*) Profesör 1 Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası Yatırımlar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Manipüle Edilmiş Finansal Tablolar alanlarında yayınları olmak.
Uluslararası Finans ve Bankacılık(*) Profesör 1 Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası finans, kıymetli madenler ve taşlar piyasası üzerine çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Restorasyon Profesör 1 Kıyıda ticaret yapıları, hamamlar, yavaş şehir ve endüstri mirasının korunması alanlarında çalışmaları olmak.
Restorasyon Profesör 1 Kırsal-kentsel mirasın korunması ve tarihi otel konuları ile ilgili çalışmaları olmak.
Restorasyon Profesör 1 Sosyo-Kültürel Bağlamda Mekanın Korunması ve Sürdürülebilirliği konusunda çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yöneylem Araştırması Profesör 1 Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tedarik zinciri yönetimi ve bulanık matematiksel modelleme konularında çalışmaları olmak.
Maden Yatakları ve Jeokimya Profesör 1 “Cevher petrografisi” ve “sıvı kapanım” konularında çalışmaları olmak.
Geoteknik Profesör 1 Çevre geotekniği ve zeminlerin temizlenmesi konularında çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Üroloji Profesör 1 Üroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Androloji alanında deneysel ve moleküler çalışmalar yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Destekleyici Psikoterapi Eğiticisi sertifikasına sahip olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Ultrason eşliğinde rejyonal anestezi uygulamaları ve zor havayolu yönetimi ile ilgili deneyimi olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 En az 5 yıllık Çocuk Nefroloji uzmanı olmak. “Bioelektrik impedans analizi” ile çocuk nefroloji alanında çalışma yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Piyano Profesör 1 Müzik anasanat dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Piyano Anasanat Dalında en az beş yıl öğretim deneyimine sahip olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilimleri Profesör 1 Su ürünleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizel makrobentikomurgasızlar ve Sipuncula üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Deniz Bilimleri Profesör 1 Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz ortamında organik ve metal kirliliği konularında çalışmaları olmak.
Deniz Bilimleri Doçent 1 Deniz ve Gemi Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz ortamında organik kirleticiler, metal kirliliği ve kimyasal oşinografi konularında çalışmaları olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER