Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Dokuz Eylül Üniversitesi 48 Akademisyen Alımı Yapacak

19 Ağustos 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi 48 Akademisyen Alımı Yapacak
       

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi 48 Akademisyen Alımı Yapacak.

 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına 48 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİM/ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/PROGRAMUNVANADETNİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik EğitimiProfesör1Ortaöğretim Matematik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Matematik eğitimi
alanında ispat öğretimi ve matematik öğrenme etkinlikleri konularında çalışmaları olmak.
Eğitim YönetimiProfesör1Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi) alanında doçentliğini almış olmak. Öğretmen Liderliği ve Sosyal Adalet Liderliği konularında çalışmaları olmak.
Coğrafya EğitimiProfesör1Fiziki Coğrafya alanında doçentliğini almış olmak. CBS eğitimi, arazi degradasyonu, orman
ağaçları ve zeytinin ekolojik istekleri konularında çalışmaları olmak.
Özel Yetenekliler EğitimiProfesör1Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Eleştirel düşünme ve çocuklarla felsefe konularında çalışmaları olmak.
Zihin Engelliler EğitimiDoktor Öğretim Üyesi1Zihin Engelliler Öğretmenliğinde doktora yapmış olmak. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla çalışma deneyimi bulunmak ve kaynaştırma konusu ile ilgili çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel Türk TarihiProfesör1Selçuklu tarihi, Türk askeri tarihi, ordu teşkilatı ve askeri kültür konularında çalışmaları
olmak.
FelsefeProfesör1Sanat Felsefesi ve Çağdaş Felsefe alanlarında çalışması olmak.
MüzecilikDoçent1Müzecilik, kültürel mirasın korunması, mimarlık tarihi, sanat tarihi ve arkeoloji alanlarında
çalışmaları olmak.
Kurumlar SosyolojisiDoçent1Sosyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Aile, kadın ve gençlik sosyolojisi üzerine
çalışmaları olmak.
Sosyal PsikolojiDoçent1Sosyal Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak. Bağlanma ve otobiyografik bellek
konularında çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Yöneylem AraştırmasıProfesör1Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak. Proje Yönetim Modelleri (PERT- CPM), Altı Sigma ve Yapısal Eşitlik Modelleri konularında çalışmaları olmak.
Bilgisayar BilimleriProfesör1İstatistik alanında doçentliğini almış olmak. Biyoenformatik alanında çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları HemşireliğiProfesör1Hemşirelik (Dahili Hastalıklar Hemşireliği) alanında doçentliğini almış olmak. Kardiyoloji
hemşireliği alanında çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Din SosyolojisiProfesör1-
İslam Mezhepleri TarihiDoçent1Ortadoğu Mezhep Hareketleri üzerine çalışmaları olmak.
İslam FelsefesiDoçent1Zihni Varlık konusunda çalışması olmak.
Türk Din MusikisiDoktor Öğretim Üyesi1Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı mezunu olmak. İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mineraloji-PetrografiProfesör1Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Magmatik Petroloji konusunda sayısal jeokimyasal modelleme çalışmaları olmak.
Genel JeolojiProfesör1Planktonik foraminifer biyostratigrafisi konusunda çalışmaları olmak.
Makine Teorisi ve DinamiğiProfesör1Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Titreşim ve Akustik Analizleri konularında çalışmaları olmak.
Tekstil BilimleriProfesör1Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil liflerinin özellikleri ve jeotekstillerin modellenmesi konularında çalışmaları olmak.
SismolojiProfesör1Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Sismoloji ve sismotektonik problemler üzerine çalışmaları olmak.
TermodinamikProfesör1Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Yakıt pillerinin matematiksel modellemesi konusunda çalışmaları olmak.
Mekanik (Makine)Profesör1Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Biyomekanik, kompozit malzemelerin mekaniği ve yaşlanması konularında çalışmaları olmak.
Bilgisayar Yazılımı (*)Doçent1Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi konularında çalışmaları olmak.
UlaştırmaDoçent1İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Erişilebilirlik, dönel kavşaklar ve toplu ulaşım sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Cevher HazırlamaDoçent1Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Su Jeti ile Kömür Öğütmesi konusunda çalışmaları olmak.
Mineraloji-PetrografiDoçent1Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Skarn mineralojisi,
magmatik petroloji ve duraylı izotop jeokimyası konularında çalışmaları olmak.
Çevre TeknolojisiDoçent1Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Biyoteknoloji, alternatif enerji kaynakları, toksik atıksuların
arıtılması alanlarında çalışmaları olmak.
Kontrol ve Kumanda Sistemleri (*)Doçent1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Kontrol Sistemleri,
Sistemsel Biyoloji, Yapay Öğrenme üzerine çalışmaları olmak.
YapıDoçent1İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. FRP ile kirişlerin güçlendirilmesi
konusunda çalışmaları olmak.
Uygulamalı JeolojiDoçent1Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Hidrojeoloji ve Sulak
Alanlar konularında çalışmaları olmak.
TermodinamikDoçent1Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Manyetik soğutma, doğal taşınım ve
faz değişimli ısıl enerji depolama konularında çalışmaları olmak.
REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ
Gastronomi ve Mutfak SanatlarıProfesör1Turizm alanında doçentliğini almış olmak. Turizm sektöründe iş modeli inovasyonu, Web 4.0
ve gastronomi konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon konusunda çalışmaları, eğitici tecrübesi ve geriatrik
hastalarda havayolu yönetimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıbbi PatolojiDoçent1Meme ve Endokrin Patolojisi konusunda deneyimli olmak.
KardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi1Kardiyak Elektrofizyoloji ve Lead Ekstraksiyonu alanında sertifika sahibi olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Histoloji ve EmbriyolojiDoçent1Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Deneysel iskemi reperfüzyon modelleri ile yara iyileşmesi konularında histopatolojik çalışmaları olmak.
Veterinerlik VirolojisiDoçent1Veterinerlik Virolojisi alanında doçentliğini almış olmak. Kene ve sineklerle bulaşan phlebovirüslarla (zoonoz virüslarla) ilgili çalışmaları olmak.
Veterinerlik İç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1Veteriner İç Hastalıklarında doktora yapmış olmak. Latent Asidotik Stres ve Abomazum
Deplasmanları hakkında çalışması olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
PiyanoProfesör1Müzik Anasanat Dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Piyano Anasanat Dalında ve piyanolu oda müziği alanında çalışmaları olmak.
PiyanoDoçent1Müzik Anasanat Dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Piyano Anasanat Dalında akademik deneyime sahip olmak.
BaleDoçent1Sahne Sanatları programında doktora yapmış olmak. Bale ve Anatomi alanında multidisipliner çalışmaları olmak. Bale Anasanat Dalında akademik deneyime sahip olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
Protez-OrtezProfesör1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Omurga sağlığı ve skolyoz konularında çalışmaları olmak.
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
PazarlamaDoçent1Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilir tüketim, dijital pazarlama ve tekrar satın alma niyeti konularında çalışmaları olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Deniz TeknolojisiDoçent1Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Deniz sismiği, batimetri ve
gaz hidrat araştırmalarında deneyimli olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BiyomekanikProfesör1Sık görülen ortopedik hastalıkların genetik kökenleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Moleküler TıpDoçent1Tıbbi Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Yapay kıkırdak oluşturulması ve allojenik keratonositlerin tedavide kullanılması konularında çalışmaları olmak.

 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na göre yapılacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD /flash bellek ekleyerek;
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartlara sahip olmak.

       

Kolay Hobiler