Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Dokuz Eylül Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

22 Temmuz 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Dokuz Eylül Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİM/ANABİLİM DALIUNVANDERECEADETNİTELİKLER
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SosyometriAraştırma Görevlisi61Sosyoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam FelsefesiAraştırma Görevlisi61Felsefe Bölümü lisans mezunu olmak. Felsefe ve Din
Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.
Arap Dili ve BelagatiAraştırma Görevlisi61İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Arap Dili ve Belagati alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Uluslararası TicaretAraştırma Görevlisi61Uluslararası İlişkiler lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkilerde doktora yapıyor olmak.
REKTÖRLÜK
-Öğretim Görevlisi (ders verecek)62Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi : 22.07.2019
Son başvuru tarihi : 06.08.2019
Ön değerlendirme açıklama tarihi : 21.08.2019
Giriş sınavı tarihi : 26.08.2019
Sonuç açıklama tarihi : 29.08.2019
Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihleri arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe
Özgeçmiş
Öğrenim belgesi
Transkript
YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge
ALES belgesi

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİLERE DUYURULUR

       

Kolay Hobiler