Slayt Haber

Dokuz Eylül Üniversitesi 2014-2015 Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tezli/Tezsiz/Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuruya Açılmıştır.

 

Başvurular, ilan edilen tarihlerde (15 Temmuz – 08 Ağustos 2014)  (Kullanıcı adı: enstitu ve Şifre :enstitu olarak giriniz) DEBİS üzerinden yapılır. DEBİS üzerinden ön başvurusunu yapan adaylar, Aday Numarası ile birlikte ilanda belirtilen tarihlerde (15 Temmuz – 08 Ağustos 2014) tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle birlikte Enstitü kayıt bürosuna bizzat teslim ederek sınava giriş belgesini almak zorundadır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Aşağıda sırasıyla Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Başvuru Koşulları ve Açılan Kontenjanlarını Görebilirsiniz.

 

Enstitünün Web Sitesine Buradan Ulaşabilirsiniz 

 

1- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

1) Yüksek Lisans programına başvuracak adaylardan mezuniyet notu puan barajı aranmaz. mezuniyet yeterlidir.
Yüksek Lisans başvurularında yabancı dil belgesi şart değildir belgesi olmayanlar bilim sınavını kazandıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün yapacağı seviye tespit sınavına girerler bu sınavda geçerli not 70 puan olup, bu puanı alamayanlar bir yıl hazırlık okur.
Yabancı dil belgesi olanların belge geçerliliği aşağıdaki gibidir.
YÖK’ün Yabancı Diller Eşdeğerlik Tablosunda kayıtlı bulunan Dil Belgeleri geçerlidir. Belge üzerinde geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası geçerlidir. TOFEL- IELT son üç yıl geçerlidir
KPDS-ÜDS-YDS en az 60 olmalıdır. YÖK’ün Yabancı Diller Eşdeğerlik Tablosunda kayıtlı bulunan diğer Dil Belgeleri için KPDS-ÜDS-YDS 60 puan karşılığına denk gelen puan olmalıdır
2) Lisans Mezuniyet Belgesinin ya da diplomanın onaylı sureti, mezun olduğu okulun resmi onayı veya aslını göstermek şartıyla enstitümüzde yapılan sureti.
3) Not Dökümü, genel akademik ortalama mutlaka olmalı (mezun olduğu okulun resmi onayı veya aslını göstermek şartıyla enstitümüzde yapılan onaylı sureti.)
4) ALES (En az 55 puan) Belgesi (son üç yıla ait olan 2011 Kasım ALES geçerli olup, 2011 Nisan ALES geçersizdir.)
5) 2 adet fotoğraf
6) T.C. kimlik numarasını gösteren resmi onaylı nüfus cüzdan sureti
7) Fotoğraflı öz geçmiş
9) Uzaklaştırma ya da daha ağır bir disiplin cezası alınmadığına ilişkin bir belge. (Mezun olduğunuz okuldan alınacaktır.)

 

blank Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015

 

 ANABİLİM DALI KONTENJANLAR
YL ALES PUAN TÜRÜ Hazırlık Dili   / Eğitim Dili
İKTİSAT ANABİLİM DALI
 İktisat Programı 20 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr.    /Türkçe
Finansal İktisat ve Bankacılık 20 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr.   / Türkçe
İŞLETME ANABİLİM DALI                                      
Muhasebe Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr.   / Türkçe
Finansman Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr.   / Türkçe
Yönetim ve Organizasyon Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği  Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
Pazarlama Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
Uluslararası İşletmecilik Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
Hastane ve Sağlık Kur. Yön. Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
Yönetim Bilimi Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./ Türkçe
Girişimcilik 10 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./ Türkçe
MALİYE ANABİLİM DALI
Maliye Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
 Mali Hukuk Programı 15 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI      
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı 10 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
İnsan Kaynakları Programı 20 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI      
Kamu Yönetimi Programı 25 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI      
Ekonometri Programı 20 Eşit Ağırlık İng./Alm./Fr./   Türkçe

 

2- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI

Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

1) Lisans Mezuniyet Belgesinin ya da diplomanın mezun olduğu okulun resmi onayı veya aslını göstermek şartıyla enstitümüzde onaylanan sureti.
2) Not Dökümü, genel akademik ortalama mutlaka olmalı ( mezun olduğu okulun resmi onayı veya aslını göstermek şartıyla enstitümüzde yapılan onaylı sureti.)
3) 2 adet fotoğraf
4) T.C. kimlik numarasını gösteren resmi onaylı nüfus cüzdan sureti
5) Detaylı fotoğraflı özgeçmiş
6)Referans mektubu 2 adet(akademik personel veya üst yönetici)
7)Varsa Çalışmaları,Sertifika kurs belgelerinin fotokopisi
8)Neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan motivasyon mektubu
9) Uzaklaştırma ya da daha ağır bir disiplin cezası alınmadığına ilişkin bir belge. (Mezun olduğunuz okuldan alınacaktır.

 

ANABİLİM DALLARI KONTENJANI
İŞLETME ANABİLİM DALI
Uluslararası İşletmecilik Programı 18
Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Programı 18
Finansman Yönetimi Programı 18
Muhasebe Yönetimi Programı 18
Yönetim Bilimi Programı 18
Pazarlama Programı 18
Yönetim ve Organizasyon 18
Girişimcilik 20
MALİYE ANABİLİM DALI
Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi(Programın adı “Kamu Mali Yönetimi ve Mali Denetimi” olarak değiştirilerek isim değişikliği YÖK’e onay için gönderilmiştir. Onaylandığı takdirde bu programa kayıtlanan öğrenciler “Kamu Mali Yönetimi ve Mali Denetimi” programında eğitim göreceklerdir) 20
Mali Uygulamalar 30
ÇALIŞMA EKONIMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞ. ANABİLİM DALI
İnsan Kaynakları 20
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 20
İstihdam ve Kariyer danışmanlığı 18
ULUSLAR ARASI İŞLETME VE TİCARET  ANABİLİM DALI
İngilizce Dış Ticaret Programı 15
İNGİLİZCE İKTİSAT ANABİLİM DALI
İngilizce İktisat Programı 20
İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI
İngilizce İşletme Yönetimi Programı 20
İngilizce Muhasebe Finansman Programı 20
İngilizce Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 20
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
İngilizce Uluslararası İlişkiler Programı 20
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Kalite Yönetimi 20
BİLGİ YÖNETİMİ  ANABİLİM DALI
 AR-GE ve İnovasyon Yönetimi Programı 20
Afet Yönetimi Programı 25
DENİZCİLİK İŞL.VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Lojistik ve Deniz Ulaş. Programı 20

 

KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
Ekonomi Hukuku Programı 25
İnsan Hakları Hukuku 25
Ceza Hukuku 25
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Yönetim Bilişim Sistemleri 20

 

3- UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

1) Lisans Mezuniyet Belgesinin ya da diplomanın mezun olduğu okulun resmi onayı veya aslını göstermek şartıyla enstitümüzde onaylanan sureti.

2) Not Dökümü, genel akademik ortalama mutlaka olmalı ( mezun olduğu okulun resmi onayı veya aslını göstermek şartıyla enstitümüzde yapılan onaylı sureti.)
3) 2 adet fotoğraf
4) T.C. kimlik numarasını gösteren resmi onaylı nüfus cüzdan sureti
5) Detaylı fotoğraflı özgeçmiş
6)Referans mektubu 2 adet(akademik personel veya üst yönetici)
7)Varsa Çalışmaları,Sertifika kurs belgelerinin fotokopisi
8)Neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan motivasyon mektubu
9) Uzaklaştırma ya da daha ağır bir disiplin cezası alınmadığına ilişkin bir belge. (Mezun olduğunuz okuldan alınacaktır.

 

ANABİLİM DALLARI KONTENJANI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Kalite Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı 40
DENİZCİLİK İŞL.VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Deniz Turizmi Uzaktan Eğitim Programı 40

 

4- DOKTORA PROGRAMLARI

Başvuru Belgeleri
1) Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ya da onaylı sureti.
2) Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim diplomasıyla Doktora programına başvuracak adaylar mezun olduğu yüksek lisans programına kesin kaydını hangi tarihte yaptırdığına dair belge getirmek zorundadırlar.
3) Not Dökümü (Genel akademik ortalama mutlaka olmalıdır. Not ortalamasının 4’lü sistemde 3, 100’lü sistemde 80 ve üzeri olması gerekmektedir.
4) ALES (60 puan) Belgesi (son üç yıla ait olan 2011 Kasım ALES geçerli olup, 2011 Nisan ALES geçersizdir.)
5) YÖK’ün Yabancı Diller Eşdeğerlik Tablosunda kayıtlı bulunan Dil Belgeleri geçerlidir. Belge üzerinde geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası geçerlidir. TOFEL- IELT son üç yıl geçerlidir
KPDS-ÜDS-YDS en az 60 olmalıdır. YÖK’ün Yabancı Diller Eşdeğerlik Tablosunda kayıtlı bulunan diğer Dil Belgeleri için KPDS-ÜDS-YDS 60 puan karşılığına denk gelen puan olmalıdır
6) 2 adet fotoğraf
7) Nüfus Sureti veya Nüfus cüzdanı fotokopisi TC Kimlik Numarası (Noter onaylı)
8) Fotoğraflı öz geçmiş
9) Uzaklaştırma ya da daha ağır bir disiplin cezası alınmadığına ilişkin bir belge. (Mezun olduğunuz okuldan alınacaktır. Sabıka kaydı olan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.)

 

ANABİLİM DALLARI KONTENJANLAR
DOKTORA ALESPuan Türü
İKTİSAT ANABİLİM DALI
İktisat Programı 10 Eşit Ağırlık
İŞLETME ANABİLİM DALI                     
İşletme Programı 15 Eşit Ağırlık
MALİYE ANABİLİM DALI
Maliye Programı 10 Eşit Ağırlık
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı 15 Eşit Ağırlık
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Kamu Yönetimi Programı 10 Eşit Ağırlık
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
Ekonometri Programı 5 Eşit Ağırlık
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Turizm İşletmeciliği Programı 10 Eşit Ağırlık
İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI
İngilizce İşletme Yönetimi Programı 20 Eşit Ağırlık
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
İngilizce Uluslararası İlişkiler Programı 6 Eşit Ağırlık
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
Kamu Hukuku Programı 10 Eşit Ağırlık
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
Özel Hukuk Programı 10 Eşit Ağırlık
AMEKİRAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI  ANABİLİM DALI
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı AÇILMAYACAK Sözel
DİLBİLİM ANABİLİM DALI
Genel Dilbilim Programı AÇILMAYACAK Sözel
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Klasik Arkeoloji Programı 10 Eşit Ağırlık
TARİH ANABİLİM DALI
Karşılaştırmalı Tarih Programı 5  Sözel
DENİZCİLİK  İŞLETMELERİ   YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Denizcilik  İşletmeleri Yönetimi Programı 5 Eşit Ağırlık
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Denizcilikte Emniyet, Güvenlik, Çevre Yönetimi 8 Eşit Ağırlık
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Temel İslam Bilimleri Programı 35 Sözel
FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Felsefe ve Din Bilimleri Programı 10 Sözel
İSLAM TARİHİ ve SANATLARI ANABİLİM DALI
İslam Tarihi ve Sanatları Programı 8 Sözel
AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI
Avrupa Çalışmaları Programı 15 Eşit Ağırlık
İNGİLİZCE İKTİSAT ANABİLİM DALI
İngilizce İktisat Programı 20 Eşit Ağırlık
FELSEFE ANABİLİM DALI
Felsefe 10 Eşit Ağırlık

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ben tezsiz yuksek lisans yapmak istiyorum devlet kadrolarında lisede öğretmenlik için düşünüyorum işletme fakültesi mezunuyum internetten arastirmalarima gore muhasebe finansman birde pazarlama ve perakende alanında yuksek lisans yapmam gerektiğini buldum bu bölümler sizde acilicakmi uzaktan yuksek lisansta olur başvuru tarihleri ne zaman olacak bana yardim edin biran önce başlamak istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu