Akademik Personel | 28 Eylül 2020, Pazartesi

Doktorayı Tamamlayan Araştırma Görevlileri Derse Girebilecek

2 Haziran 2017
Doktorayı Tamamlayan Araştırma Görevlileri Derse Girebilecek
       

YÖK’ün 11 Mayıs’taki toplantısında aldığı karara göre doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin talepleri halinde, asli işlerini aksatmamak ve haftalık on iki (12) saati aşmamak kaydıyla üniversitelerin ilgili yönetim kurullarının onayıyla ders vermelerini uygun bulmuştur.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.