Akademik Personel | 29 Ekim 2020, Perşembe

Doğuş Üniversitesi 21 Akademisyen Alımı Yapacak

23 Ağustos 2019
Doğuş Üniversitesi 21 Akademisyen Alımı Yapacak
       

T.C. Doğuş Üniversitesi 21 Akademisyen Alımı Yapacak.

Doğuş Üniversitesi çeşitli fakültelere doktor öğretim üyesi ve doçent kadrolarına 21 akademisyen alımı yapacak.

T.C. Doğuş Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve doçent alımı kadro detayları ve aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakülteBölüm/ProgramÖğretim ÜyesiAlanıEk Açıklama
Sanat ve Tasarım FakültesiGrafik (İngilizce)1Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı alanlarından birinde Lisans veya Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, Arayüz Tasarımı ile Multimedya Tasarımı alanlarında
çalışmalar yapmış olmak; İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
1Grafik Tasarım veya İletişim ve Tasarım veya Görsel İletişim Tasarımı alanlarından birinde Lisans veya Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, Yazı, Tipografi veya İllüstrasyon alanlarında çalışmalar yapmış
olmak; İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Grafik1Grafik Tasarım veya Plastik Sanatlar Anabilim / Anasanat Dalı’nda Doktora / Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak ve Reklam Grafiği
Tasarımı ile Animasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
İç Mimarlık1İç Mimarlık veya Mimarlık Alanlarında lisans, İç Mimarlık alanında
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Mimarlık1Mimarlık alanında lisans, Mimarlık Anabilim dalında Tezli Yüksek
Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak
Doktor Öğretim Üyesi
Moda Tasarımı1Lisans ve Tezli Yüksek Lisans eğitimini Tekstil ve Moda Tasarımı,
Moda ve Tekstil Tasarımı veya Moda Tasarımı bölümlerinden birinde tamamlamış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları1Lisans eğitimini Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarından birinde tamamlamış olmak. Doktora eğitimini Turizm İşletmeciliği veya
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarından birinde yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Hukuk FakültesiKamu Hukuku1Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora
yapmış olmak. İdare Hukuku alanında çalışmalar yapıyor olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)1Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Kamu Yönetimi,
Yerel Yönetimler alanında akademik çalışmalarda bulunmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
İşletme (İngilizce)1İşletme alanında doktora yapmış olmak ve Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip
olmak.
Doçent
1İşletme alanında doktora yapmış olmak ve pazarlama alanında doçent
unvanı almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doçent
1İşletme alanında doktora yapmış olmak ve Muhasebe alanında doçent
unvanı almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doçent
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
1Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)2Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği Anabilim Dalları’ndan birinde doktora yapmış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
1Matematik Mühendisliği veya Matematik Anabilim Dalları’ndan
birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği
1Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği
Anabilim Dalları’ndan birinde doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Makina Mühendisliği
Bölümü
1Makina Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak.
Konstrüksiyon ve İmalat alanında çalışmalara sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Makina Mühendisliği Bölümü (İngilizce)1Makina Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak. Mekanik alanında çalışmalara sahip olmak. İngilizce ders verme
yeterliğine sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi
Fen-Edebiyat FakültesiPsikoloji (İngilizce)2Uygulamalı Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo- Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Sinirbilimi veya Psikiyatri alanlarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi

 

T.C. Doğuş Üniversitesi doktor öğretim üyesi ve doçent alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 24. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
– Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 06/09/2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 06/09/2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvurular 06/09/2019 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

       

Bedava internet - Nasıl