Akademik Personel | 26 Kasım 2020, Perşembe

Doçentlik Sınavları YÖK’e Devrediliyor

13 Haziran 2014
Doçentlik Sınavları YÖK’e Devrediliyor
       

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Meclise sunulan tasarıya göre, doçentlik sınavları ÜAK’tan alınarak YÖK’ verilmektedir

Tasarıda yer alan ilgili hüküm şu şekildedir:

“MADDE 24- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (r) bendi (s) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“r) Doçentlik sınavlannı düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esaslan tespit etmek ve jürileri seçmek,”

Bu hüküm ile Doçentlik sınavıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi YÖK’e verilmektedir.

 

Öğretim Elemanlarının Araştırmasına Sınırlama Getiriliyor

 

Hükümetten YÖK’e Yeni Yetkiler Geliyor

 

Kaynak: Memurlar.net

       

Kolay Hobiler