Akademik Personel | 20 Aralık 2020, Pazar

Doçent Adaylarından ÜAK’a Çağrı

Doçent Adaylarından ÜAK’a Çağrı
       

Bilindiği üzere Üniversitelerarası Kurul, düzenli olarak Doçentlik sınavının objektifliğini ve şartlarını düzenlemek ayrıca ülkemizin uluslar arası akademik camiadaki yerini yükseltmek için bazı kriterler getirmektedir. Getirilen her yeni kriter bir yandan Doçent olmayı biraz zorlaştırırken diğer yandan da yadsınamaz bir şekilde Türkiye’den çıkan makale ve bilimsel faaliyetlerin gözle görülür bir şekilde artmasına katkı sağlamıştır.

Bu nedenledir ki getirilen bu kriterler Akademik çevrelerce de her zaman kabul görmüştür. Bunun yanı sıra ÜAK mevzuatında bulunan getirilen yeni kriterlerin 1 yıl sonra uygulanması kuralı ise daha önce Danıştay içtihadlarında da geçen bir kriter değişikliğinin uygulanmasında geçiş sürecinin olması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Bununla beraber ÜAK aldığı kararı 31 Aralık 2015 tarihinde yayınlayıp 1 yıl kavramının 1 takvim yılı olmasına sağlarken (2015 de yayınlandığı için 2016 da geçerli olduğundan Ekim 2016’da yeni kriterler geçerli oldu) Doçentlik dosyasını tamamlamak üzere olan genç akademisyenleri oldukça güç durumlara düşürmüştür. Her ne kadar yapılan bu değişiklikler her seferinde ülkemizin bilimsel verimliliğine ve akademik saygınlığına olumlu katkı yapmışsa da geçiş sürecinin bu kadar kısa olması genç doçent adaylarını oldukça sıkıntıya sokmuştur.

Dosyasını Nisan 2016’ya yetiştirme gayretinde olan birçok genç akademisyen makalelerini kabul edebilecek ve Nisandan önce yayınlayabilecek dergiler aramanın stresine düşmüşlerdir. Oysa ki ÜAK aldığı bu kararları Nisan 2017 ‘den itibaren hayata geçirecek olsa genç akademisyenlere de bir yıllık geçiş süreci için dosyalarını tamamlama fırsatı tanınmış olacaktır. ÜAK ve YÖK’ün bu konuda gerekli düzenlemeyi yapabilecek olgunlukta olduğunu biliyor, bu konuda yetkili ve ilgililerimizden destek bekliyoruz.

Saygılarımızla…

Bir Grup Doçent Adayı….

Kaynak: Memurlar.net

       

Kolay Hobiler