Akademik Personel | 19 Haziran 2018, Salı

Doçent Adayları ÜAK’tan Açıklama Bekliyor

29 Eylül 2016
Doçent Adayları ÜAK’tan Açıklama Bekliyor
       

ÜAK tarafından bugüne kadar herhangi bir resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, 15 Temmuz sürecinin doçentlik sınavlarını ne düzeyde aksattığı adaylarca tam olarak bilinmemektedir.

Doçentlik Sınav Yönetmeliği“nin “Başvuru Zamanı ve Şartları” başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Doçentlik başvurusu, nisan ve ekim ayının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, her yıl düzenli olarak ilgili yönetmelikte belirtilen tarihlerde (Nisan ve Ekim aylarında) doçentlik sınavına müracaat eden adayların talepleri Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından alınmaktadır. Gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adaylar için ilgili yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında 5 (beş) asıl ve 2 (iki) yedek jüri tespit edilmektedir.

Belirlenen jüri tarafından adaya ait bilimsel eserleri kapsayan dosyalar incelendikten sonra ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlar Üniversitelerarası Kurula gönderilmektedir. Beş jüri üyesinden en az üçünün, adayı eser ve diğer faaliyetlerden başarılı bulması halinde, aday doçentlik sınavının eser aşamasından başarılı sayılır ve sözlü sınava çağrılır.

Eser aşamasında başarılı bulunan aday ise şayet jüri tarafından yapılan sözlü sınavda da başarılı bulunursa Üniversitelerarası Kurul tarafından kişiye başvurduğu bilim alanında doçentlik belgesi verilmektedir.

Yukarıda ilgili yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde sürecini detaylı olarak anlattığımız doçentlik işlemleri de 15 Temmuz hain darbe girişiminden etkilenmiştir.

ÜAK ÖNCEKİ DÖNEM BAŞVURULARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIYOR

Geçmiş yıllardaki takvimleri incelediğimizde, önceki dönem doçentlik başvuruları hakkındaki işlemler izleyen yeni dönem başvuruları başlamadan tamamlanarak ÜAK tarafından açıklanıyordu.

Bugünkü durumda ise 2015 Ekim Döneminde eser aşamasından başvuru yapanların jüri rapor sonuçları ile 2016 Nisan Döneminde sözlü aşamasından başvuranların sözlü sınavla ilgili bilgileri henüz adaylara duyurulmamıştır.

Bilindiği üzere, ülkemizde yaşanan darbe girişimi sonrasında devlet üniversitelerinde görevli 2346 akademisyen 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiştir. Bu kişiler arasında ise doçentlik jürilerinde görev almış veya alması muhtemel olan 455 profesörde yer almaktadır.

Bu nedenle, ÜAK tarafından jürilerin belirlenmesi veya daha önce belirlenen jürilerde bulunan öğretim üyelerinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ihraç edilmesi/görevden uzaklaştırılması gibi durumların olması da sorun yaratmaktadır.

Ancak, ÜAK tarafından bugüne kadar herhangi bir resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, 15 Temmuz sürecinin doçentlik sınavlarını ne düzeyde aksattığı adaylarca tam olarak bilinmemektedir.

Diğer taraftan, doçentlik başvurusu yapan adayların Üniversitelerarası Kurula telefon veya elektronik posta yolu ile ulaşamadıkları ve ulaştıklarında ise görevliler tarafından net bir bilgi verilmediğine yönelik şikayetler de bulunmaktadır.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, doçentlik başvurusu yapan veya bu dönem yapacak kişileri bilgilendirmek amacıyla Üniversitelerarası Kurul tarafından resmi bir açıklama yapılmasında yarar olacağını düşünüyoruz.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel
       

BENZER HABERLER