Akademik İlanlarManşet Haber

Dicle Üniversitesi 148 Akademisyen Alımı Yapacak

Dicle Üniversitesi 148 akademisyen alımı yapacak.

 

Dicle Üniversitesi çeşitli alanlarda doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör olarak 148 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIDERECEADET 
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiProfesör11İlgili alanda doçent olarak çalışıyor olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiProfesör11İlgili alanda doçent olarak
çalışıyor olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerÇocuk Diş HekimliğiProfesör11İlgili alanda doçent olarak
çalışıyor olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriEczacılık Temel BilimleriProfesör11Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olup pestisitlerin fosfolipit alt sınıflarındaki etkileri üzerine çalışmaları olmak ve halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıProfesör11Eski Türk Edebiyatı alanında doçent olup ilgili alanda çalışmaları olmak.
Fen FakültesiFizikGenel FizikProfesör11İlgili alanda doçent olup NMR ve Yoğunluk
Fonksiyonel teorisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuProfesör11İlgili alanda doçent olarak
çalışıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat PolitikasıProfesör11Makro İktisat bilim alanında doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerProfesör11Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleriİslam HukukuProfesör11İlgili alanda doçent olarak çalışıyor olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatıProfesör11İlgili alanda doçent olarak
çalışıyor olmak.
İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDinler TarihiProfesör11İlgili alanda doçent olarak
çalışıyor olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkRestorasyonProfesör11İlgili alanda doçent olup Diyarbakır surları ve koruma sorunları üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkBina BilgisiProfesör11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatProfesör11İlgili alanda doçent olup doğal ve nano kompozitlerin işlenmesi veya Grafen kompozitlerin üretimi ve işlenmesi konularında çalışmaları
olmak.
Mühendislik FakültesiMaden MühendisliğiCevher HazırlamaProfesör11İlgili anabilim dalında çalışıyor olup doçentliğini kimya bilim alanında almış olmak.
Mühendislik FakültesiMaden MühendisliğiGenel JeolojiProfesör11İlgili anabilim dalında çalışıyor olup doçentliğini yer bilimleri ve mühendisliği bilim dalında almış olmak.
Mühendislik FakültesiMaden MühendisliğiMaden İşletmesiProfesör11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji
Profesör11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11İlgili alanda doçent olup medikal onkoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11İlgili alanda doçent olup medikal onkoloji yandal
uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11İlgili alanda doçent olup obsesif kompulsif bozuklukta oksidatif stres düzeyleri ile ilgili çalışması olmak ve halen üniversitede çalışıyor
olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiProfesör11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Veteriner FakültesiTemel BilimlerVeterinerlik Histoloji ve EmbriyolojiProfesör11İlgili alanda doçent olup büyüme faktörlerinin
immunohistokimyasal belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiBahçe BitkileriBahçe BitkileriProfesör11Bahçe bitkileri alanında doçent olup bağ
yetiştiriciliği ve ıslahı alanında uzman olmak.
Atatürk Sağlık YüksekokuluHemşirelikHemşirelikDoçent11Dahili Hastalıklar Hemşireliği bilim alanında doçent
olmak.
Devlet KonservatuvarıTürk Halk OyunlarıTürk Halk OyunlarıDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.Kimya ve Kimyasal İşleme TeknolojileriKimya Teknolojisi Pr.Doçent11Kimya alanında doçent olup makromonomerler alanında çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriAnalitik KimyaDoçent11Sağlık Bilimlerine bağlı Analitik Kimya anabilim dalında doktora yapmış olup LC-MS/MS cihazı ile
metot validasyon çalışmaları yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Hücre BiyolojisiDoçent11Hücre biyolojisi alanında doçent olup karyotip analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin PsikolojisiDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTasavvufDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlıkİç MimarlıkDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDoçent11İlgili alanda doçent olup bilgisayar destekli kalıplar ile beton üretimi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolikDoçent11İlgili alanda doçent olup membranların kirleticilere karşı korunması/etkin işletimi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent11Acil Yoğun Bakımında görevlendirilmek üzere iç hastalıkları doçenti olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiDoçent11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11İlgili alanda doçent olup Gastroenteroloji yandal
uzmanlığı yapmış olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoçent11Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili
alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiDoçent11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiDoçent11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoçent11Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili
alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoçent11Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili
alanda yapmış olmak ve ilgili alanda doçent olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent11İlgili alanda doçent olup halen üniversitede
çalışıyor olmak.
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerVeterinerlik CerrahisiDoçent11İlgili alanda doçent olup deneysel cerrahi ve göz
cerrahisi konularında çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerVeterinerlik Doğum ve JinekolojisiDoçent11İlgili alanda doçent olup ovaryum fonksiyonları, östrüs senkronizasyonu ve eksojen hormon uygulamasına yönelik çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiKlinik Öncesi BilimlerVeterinerlik ParazitolojisiDoçent11İlgili alanda doçent olup myiasis ve helmintler
konusunda çalışmaları olmak
Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan BeslemeHayvan Besleme ve Beslenme HastalıklarıDoçent11İlgili alanda doçent olup ruminant rasyonları üzerine çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan BeslemeVeterinerlik ZootekniDoçent11İlgili alanda doçent olup Zom koyunları üzerinde çalışmaları olmak ve çiftlik yönetimi konusunda deneyimli olmak.
Veteriner FakültesiTemel BilimlerVeterinerlik Hekimliği Tarihi ve DeontolojiDoçent11İlgili alanda doçent olup veteriner anabilim dalları tarihi konusunda çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiTemel BilimlerYaban Hayvanları ve EkolojiDoçent11Temel bilimler alanında doçent olup kemirgen sistematiği üzerine doktora yapmış olup yaban hayatı ve ekolojisi (biyoçeşitlilik) konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarımsal Yapılar ve SulamaTarımsal Yapılar ve SulamaDoçent11Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında doçent olup ilgili alanda çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMatematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Biyoloji EğitimiDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim YönetimiDoçent11Eğitim Yönetimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMat. ve Fen Bilimleri
Eğitimi
Fen Bilgisi EğitimiDoçent11İlgili alanda doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimiİlköğretim Matematik EğitimiDoçent11Matematik veya Matematik Eğitimi alanında
doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMat. Ve Fen Bilimleri Eğitimiİlköğretim Matematik EğitimiDoçent11Matematik veya Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMat. ve Fen Bilimleri Eğitimiİlköğretim Matematik EğitimiDoçent11Matematik veya Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMat. ve Fen Bilimleri
Eğitimi
Matematik EğitimiDoçent11Matematik eğitimi alanında doçent olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent11Temel eğitim alanı hayat bilgisi eğitimi alanında doçent olmak.
Atatürk Sağlık YüksekokuluHemşirelikHemşirelikDoktor
Öğretim Üyesi
51Hemşirelik Anabilim Dalı hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak.
Atatürk Sağlık YüksekokuluHemşirelikHemşirelikDoktor
Öğretim Üyesi
51Hemşirelik Anabilim Dalı kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak.
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
31Antrenörlük Eğitimi veya eşdeğer bir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
31Antrenörlük Eğitimi veya eşdeğer bir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Devlet KonservatuvarıTemel BilimlerTemel BilimlerDoktor Öğretim
Üyesi
31İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Devlet KonservatuvarıTürk Halk OyunlarıTürk Halk OyunlarıDoktor Öğretim
Üyesi
31İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerÇocuk Diş HekimliğiDoktor Öğretim Üyesi11İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDoktor Öğretim
Üyesi
11İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDoktor Öğretim
Üyesi
11İlgili alanda doktora veya Diş Hekimliğinde ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.Tasarımİç Mekan Tasarımı Pr.Doktor
Öğretim Üyesi
31İç mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
veya Mobilya ve Dekorasyon Anabilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.Park ve Bahçe BitkileriPeyzaj ve Süs Bitkileri Pr.Doktor
Öğretim Üyesi
31Peyzaj Mimarlığı veya Peyzaj Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriSaç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Pr.Doktor Öğretim
Üyesi
31Doğal ve Bitkisel Ürünler veya Kozmetik Ürünler veya Güzellik Uzmanlığı veya Kuaförlük veya Estetisyenlik alanlarının birinde doktora yapmış
olmak.
Diyarbakır Teknik Bilimler M.Y.O.Malzeme ve İşleme TeknolojileriMobilya ve DekorasyonDoktor Öğretim
Üyesi
11Mobilya ve Dekorasyon veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde doktora
yapmış olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriEczacılık Temel BilimleriDoktor
Öğretim Üyesi
21Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olup
SAHA molekülünün antikanser etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasotik BotanikDoktor
Öğretim Üyesi
21Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasotik Botanik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasotik ToksikolojiDoktor
Öğretim Üyesi
11Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasotik
Toksikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiDoktor Öğretim
Üyesi
31Klasik Arkeoloji lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiBatı Dilleri ve Edebiyatlarıİngiliz Dili ve EdebiyatıDoktor Öğretim
Üyesi
21İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiBatı Dilleri ve Edebiyatlarıİngiliz Dili ve EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi31İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoktor Öğretim Üyesi31Sağlık Yönetimi veya Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olup Sağlık Yönetimi Eğitimi ve Sağlık Politikaları alanında çalışmaları
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat TeorisiDoktor Öğretim Üyesi11Ekonometri Anabilim Dalında doktora yapmış olup bileşen önem ölçüleri alanında çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeMuhasebe FinansmanDoktor Öğretim Üyesi41Muhasebe ve Finansman Anabilim/Bilim dalında doktora yapmış olup politik risk, finansal okuryazarlık ve işletmelerde sosyal sorumluluk
alanlarında çalışmaları olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleriİslam Mezhepleri TarihiDoktor Öğretim
Üyesi
11İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKelamDoktor Öğretim Üyesi11İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İletişim FakültesiGazetecilikGenel GazetecilikDoktor Öğretim
Üyesi
31İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup Basın Tarihi üzerine çalışmış olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkŞehircilikDoktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda doktora yapmış olup kentsel
erişebilirlik ve kentleşme üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlıkİç MimarlıkDoktor
Öğretim Üyesi
21İç Mimarlık lisans mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkBina BilgisiDoktor Öğretim
Üyesi
11Mimarlık lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkBina BilgisiDoktor Öğretim
Üyesi
11Mimarlık lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDoktor Öğretim
Üyesi
11İlgili alanda doktora yapmış olup betonun kırılma mekaniği konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga TekniğiDoktor Öğretim
Üyesi
31İlgili alanda doktora yapmış olup RF enerji hasatlama konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatDoktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda doktora yapmış olup tabakalı kompozit
malzemelerdeki dairesel delik hasarının yama ile tamiri konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolikDoktor
Öğretim Üyesi
11İlgili alanda doktora yapmış olup köprü
ayaklarındaki yerel oyulmalar konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel SanatlarGörsel SanatlarDoktor Öğretim
Üyesi
31İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup boyaresim-baskıresim etkileşimi alanlarında
çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel SanatlarGörsel SanatlarDoktor Öğretim Üyesi31İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup minimalizmin ve analizi konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim Tasarımıİnteraktif Medya TasarımıDoktor Öğretim
Üyesi
31İlgili alanda sanatta yeterlik eğitimi yapmış olup toplumsal degisimin 20. Yuz ̈ yıl ve sonrası döneme yönelik sanatsal yansımaları konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
11Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor
Öğretim Üyesi
11Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor
Öğretim Üyesi
11Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
11Çocuk Neonatoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
11Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoktor Öğretim Üyesi11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoktor Öğretim Üyesi11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını veya Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını veya Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun, Boğaz HastalıklarıDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun, Boğaz HastalıklarıDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstüriktif ve Estetik CerrahiDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstüriktif ve Estetik CerrahiDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim
Üyesi
11Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda tamamlamış olup girişimsel radyoloji sertifikasına sahip olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikDoktor
Öğretim Üyesi
21Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDoktor
Öğretim Üyesi
11Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak
Veteriner FakültesiTemel BilimlerLaboratuvar HayvanlarıDoktor Öğretim Üyesi31Veteriner Fakültesi mezunu olup ilgili alanda doktora yapmış olmak ve deney hayvanları konusunda çalışmaları olmak
Veteriner FakültesiKlinik Öncesi BilimleriVeterinerlik MikrobiyolojisiDoktor Öğretim Üyesi11İlgili alanda doktora yapmış olup kanatlı mikrobiyolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiTarım MakineleriDoktor Öğretim
Üyesi
31İlgili alanda doktora yapmış olup hassas tarım ve ilaçlama makinaları alanında çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiYabancı Diller EğitimiAlman Dili ve EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
31İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMat. ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
21Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili ve EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
21İlgili alanda doktora yapmış olup dil öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiMat. ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
21Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
31Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olup keman eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiResim-İş EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
11Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olup
sanat eğitimcisi yetiştirme alanında çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiResim-İş EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
11Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olup Resim-İş Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi
alanında çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
11Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
11Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilgiler EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
21İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürk Dili ve Edebiyatı EğitimiDoktor Öğretim Üyesi11İlgili alanda doktora yapmış olup Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Anadolu Ağızları üzerine çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürk Dili ve Edebiyatı EğitimiDoktor Öğretim Üyesi21İlgili alanda doktora yapmış olup Modern Türk şiirinde şairin poetikası ve şiiri karşılaştırmaları konusunda çalışmaları olmak.
Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
21İlgili alanda doktora yapmış olup kelime ve dilbilgisi düzeyinde yazma becerileri konusunda
çalışmaları olmak.

 

Dicle Üniversitesi çeşitli alanlarda doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden sonraki ilk iş gününden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçent kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar İlan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu